Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Forum III Wieku 6-8.09.2017 r.

14 września 2017

Przez trzy dni, 200 osób z Polski i z zagranicy wzięło udział w kolejnej, 9. już edycji Forum III Wieku, imprezy stanowiącej cześć składową krynickiego Forum Ekonomicznego. W Forum uczestniczyła Prezes UTW w Andrychowie Danuta Bańska. Liderzy uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, gminnych i miejskich rad seniorów dyskutowali na tematy związane z szeroko rozumianą problematyką senioralną.

forum2017.1-e1505410901538 (2)

W pierwszym dniu Forum III Wieku, Wiesława Borczyk Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku otrzymała list gratulacyjny z okazji 10 - lecia Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku oraz medal Polonia Minor. Podziękowania za X lat pracy na rzecz seniorów odebrała z rąk przedstawicieli Województwa Małopolskiego, Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu nowosądeckiego, którzy tym samym dokonali uroczystego otwarcia IX Forum III Wieku.

medale forum  zyczenia10lat danuta Uczestnicy drugiego dnia Forum III Wieku w Krynicy Zdroju mieli możliwość wziąć udział w licznych panelach. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się dwa panele zorganizowane przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW. Pierwszy panel: „Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny Senior – konsument na rynku produktów i usług”. Wzięło w nim udział wielu specjalistów z zakresu tego tematu: - Renate Heinisch z niemieckiej organizacji na rzecz seniorów BAGSO, - Podsekretarz stanu – Elżbieta Bojanowska, - Grzegorz Lot Wiceprezes z Tauron Sprzedaż sp. z o. o. - Prezes GUS – Grażyna Marciniak , - Marek Niechciał – Prezes UOKIK, - Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca PZERiI, - Igor Kulin z rosyjskiej Fundacji Studiów Społeczno-Gospodarczych i Politycznych. Drugi panel: „Senior – Obywatel – aktywność seniorów w życiu publicznym, w procesie zmian demograficznych”. W tym panelu dyskutowali; - Barbara Imiołczyk z biura RPO, - Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor w Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, - Janusz Marszałek – Prezes Polskiej Unii Seniorów, - Małgorzata Zwiercan – Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, - Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

e31b4ef5fe69d7624f289686f96a276f_L

W czasie trzeciego dnia Forum III Wieku, który w całości został zorganizowany w Miasteczku Galicyjskim, uczestnicy mogli wysłuchać dwóch ważnych paneli dyskusyjnych. Pierwszy z nich poświęcony był wolontariatowi, a drugi kulturze w kontekście osób starszych.

miasteczko Więcej informacji na stronie:  www.forumtrzeciegowieku.pl M.P. fot. P. Droździk.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2017

Projekt, realizacja i sponsoring strony