Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Zajęcia fotograficzne

19 marca 2013
Kolejne zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” w ramach projektu „Młodzi duchem, bogaci doświadczeniem”, to zajęcia fotograficzne, które składać się będą z dwóch części: 1/ Szkolenia dla seniorów z obsługi komputerowych programów do obróbki zdjęć. Szkolenie trwać będzie 3 dni (10 godz.) i przeprowadzi je przedstawiciel Urzędu Miasta w Andrychowie. 2/ Warsztaty dla seniorów i uczniów LO w Andrychowie. Warsztaty trwać będą 4 dni (16 godz.), poprowadzi je instruktor z firmy Wins Systemy Komputerowe Jarosław Skupień, a grupę młodzieży z LO wybierze i otoczy opieką nauczyciel liceum. Szczegóły w czytaj więcej. Część warsztatowa zawierać będzie elementy pracy reporterskiej, gdyż uczestnicy tych zajęć (seniorzy i młodzież) będą szukali na terenie miasta i gminy obiektów, które warto utrwalić na fotografiach, sfotografować je w sposób, który najlepiej odda ich „ducha”, następnie poddać obróbce, wydrukować i zarejestrować na nośniku elektronicznym. W trakcie warsztatów seniorzy wykorzystają wiedzę zdobytą na szkoleniu, a młodzież będzie mogła im służyć radą i pomocą, bo posiada umiejętność posługiwania się róznorakimi programami komputerowymi. Ciekawym doświadczeniem może się okazać sposób patrzenia na ten sam obiekt przez ludzi których dzielą pokolenia. Wybrane prace fotograficzne zostaną wystawione w dniu 13.06.2013r. tj. w dniu zakończenia roku akademickiego 2012/2013 w foyer Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie. Wystawa będzie nosić tytuł „Andrychów wczoraj i dziś w różnym obiektywie”. Uczestnicy warsztatów przygotują również prezentację multimedialną, którą też pokażemy na uroczystości zakończenia roku akademickiego. Partnerami UTW, zaangażowanymi w realizację tej części projektu będą Urząd Miejski w Andrychowie, Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2013

Projekt, realizacja i sponsoring strony