Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład „Spacer drogą do zdrowia”

18 stycznia 2019
Wykład w dniu 17.01.2019 r. poprowadziła Izabela Zając-Gawlak dr nauk o kulturze fizycznej, mgr fizjoterapii        o specjalności zarządzanie w fizjoterapii, mgr wychowania fizycznego o specjalności korekcja wad postawy. Wykła   Pani Iza Jest: - adiunktem w Zakładzie Specjalnej Edukacji Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, - koordynatorem specjalności: funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku, - członkiem Śląskiej Rady ds. Seniorów, - Kierownikiem projektu naukowego: „Aktywność ruchowa jako niezbędny element pomyślnego starzenia się człowieka”, - współpracuje naukowo z Katedrą Kinantropologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu i Uniwersytetami Trzeciego Wieku w ramach projektów badawczych i promocji zdrowego starzenia się człowieka (w tym z naszym UTW).

Jak widać prowadząca wykład posiada gruntowną wiedzę teoretyczną i tą wynikającą z przeprowadzonych badań, dotyczącą wpływu aktywności fizycznej na funkcjonowanie człowieka w starszym wieku. Przeprowadzając wykład starała się nas przekonać, że regularna aktywność fizyczna jest wskazana w każdym wieku. Winna być indywidualnie dobrana przy uwzględnieniu wieku, ograniczeń zdrowotnych i najlepiej prowadzona w grupie. Powinna sprawiać radość dodając życia do lat. Aktywność fizyczna wpływa na zdrowy styl życia, radzenie sobie ze stresem, zmniejszenie podatności na choroby, jest też terapią zaburzeń i chorób.  Dla osób po 60 roku życia wystarczy spacer, 6000 do 8500 kroków dziennie. Oprócz spacerów proponowała biegi, pływanie, jazdę na rowerze, taniec, marsze z kijkami. W trakcie aktywności dla osób 60+ bezpieczne optymalne tętno wysiłkowe obliczone wg wzoru Karvonera wynosi od 88 do 136 uderzeń na min. (średnia 110). W trakcie wykładu przekonywała nas o tym, że aktywność fizyczna poprawia wydolność oddechową, wzmacnia mięśnie, poprawia gibkość, równowagę koordynację ruchów. Wzmacnia także mineralizację kości. Pod wpływem wysiłku fizycznego wzrasta także neuroplastyczność mózgu, a więc tworzą się nowe połączenia nerwowe mające wpływ na zdolność do reagowania i adaptacji do nowych warunków, na poprawę zdolności do uczenia się i zapamiętywania. Na koniec wykładu zaproponowała nam kilka ćwiczeń szczególnie polecanych dla naszej grupy wiekowej, uaktywniających poszczególne odcinki kręgosłupa i mające wpływ na postawę, ćwiczenia koordynacyjne i równoważne oraz ćwiczenia gibkościowe.

Tekst: Maria Przebinda

abc   abc 1   spr funkc   dlaczego   kroki ilość   marsz   postawa garb   gibkosć   ćw. siłowe   siła   badanie   ryzyko   karvonera   wykres   hormony   sala

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2019

Projekt, realizacja i sponsoring strony