Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Warsztaty pt. „Kształcenie pamięci doskonałej”

17 lutego 2013
Począwszy od 12 lutego 2013 r. rozpoczęliśmy realizację kolejnego działania w ramach projektu „Młodzi duchem, bogaci doświadczeniem”, są to warsztaty ćwiczące pamięć. W zajęciach bierze udział 20 seniorów, którzy podzieleni zostali na dwie grupy. Każda z grup będzie miała 7 spotkań po dwie godziny lekcyjne. Zajęcia prowadzone będą przez odpowiednio wykwalifikowanego instruktora i odbywać się będą raz w tygodniu. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości. W obecnych czasach wzrosła długość życia człowieka, ale w związku z tym pojawiło się więcej chorób i niedomagań związanych z wiekiem, np. kłopoty z pamięcią. Proponujemy naszym słuchaczom zajęcia kształcące pamięć, aby im pokazać, że można trenować mózg i opóźnić procesy jego starzenia. Udział w warsztatach pozwoli jego uczestnikom zdobyć nową wiedzę na temat pracy mózgu i metod uaktywniających jego funkcjonowanie. Seniorzy poznają i nauczą się stosować w życiu codziennym ćwiczenia usprawniające pamięć, co wpłynie na zwiększenie możliwości rozwijania ich zainteresowań. Zajęcia przyczynią się do podniesienia samooceny, przejawiającej się zaufaniem do sprawności umysłu, umiejętności myślenia. Wzrośnie pewność siebie seniorów, wiara w to, iż nadal mają możliwości zdobywania wiedzy, dokonywania właściwych wyborów, podejmowania dobrych decyzji i skutecznego reagowania na zmiany. Łatwiej będzie im przeciwstawiać się próbom manipulacji i chęci wywierania na nich nacisku przez różnych demagogów. Wzbudzi się w nich poczucie, że sukces, osiągnięcia, spełnienie, szczęście są właściwe i naturalne.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2013

Projekt, realizacja i sponsoring strony