Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, w dniu 15 czerwca o godz.17.00 w Klubie ASM przy ul. Lenart

11 czerwca 2023
Zarząd Stowarzyszenia UTW przypomina o zbliżającym się Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, w dniu 15 czerwca o godz.17.00 w Klubie ASM przy ul. Lenartowicza 7. W załączniku Zaproszenie z porządkiem zebrania. Udział w Zebraniu jest nie tylko przywilejem, ale i obowiązkiem.

 Z A P R O S Z E N I E

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w ANDRYCHOWIE” w dniu 15 czerwca 2023 r. godz. 17.00 w Klubie ASM, Andrychów ul. Lenartowicza 7

PORZĄDEK ZEBRANIA

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 3. Zatwierdzenie porządku obrad

 4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

  5. Uchwał i Wniosków o ważności Walnego Zebrania. Zmiana Statutu – głosowanie, podjęcie uchwały. 6. Sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2022 r. 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r. wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium. 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie: - przyjęcia sprawozdania Zarządu merytorycznego i finansowego, - przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, - udzielenia absolutorium dla Zarządu.  9. Przeprowadzenie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej. - zgłoszenie kandydatów przez Zarząd Stowarzyszenia, - zgłoszenie kandydatów przez indywidualnych Członków Stowarzyszenia, - głosowanie, podjęcie uchwał. 10. Przedstawienie kierunków działania na kolejną kadencję władz, projektu  planu działania i projektu budżetu na rok 2023, dyskusja, podjęcie uchwał. 11. Dyskusja –wolne wnioski. 12. Zakończenie obrad. W przypadku obecności na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, w ten sam dzień, piętnaście minut po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od ilości obecnych członków (§18; §19 p5 Statutu)

Za Zarząd                                                                                      Prezes Zarząd

Barbara Lachendro - Kruczała

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2023

BASENY TERMALNE CHOCHOŁÓW   Pilne!
BASENY TERMALNE CHOCHOŁÓW Pilne! Komunikaty bieżące Wyjazdy 28 grudnia 2023
Wyjazd we wtorek 9.01.24 r. o godz.8.00 spod Hali Sportowej a 8.10 przy stacji BP.

czytaj dalej...

Potrójna 27.12.2023 r.
Potrójna 27.12.2023 r. Turystyka Wycieczki 28 grudnia 2023

czytaj dalej...

Groń Jana Pawła II 20.12.2023 r.
Warsztaty Fryzjerskie 18.12.2023
Warsztaty Fryzjerskie 18.12.2023 Wydarzenia 20 grudnia 2023

czytaj dalej...

Warsztaty malarskie 16 grudnia 2023 r.
Warsztaty malarskie 16 grudnia 2023 r. Zajęcia malarskie Warsztaty 18 grudnia 2023
Temat malarstwa to; "Niebo- chmury- obłoki, - malowane na dużych płytach pilśniowych

czytaj dalej...

Indonezja - kraj 17 tys. wysp siedmiuset języków i siedmiu religii
Indonezja - kraj 17 tys. wysp siedmiuset języków i siedmiu religii Wykłady Wydarzenia 17 grudnia 2023
Wykład Jadwigi Stanisławek-Janus

czytaj dalej...

Projekt, realizacja i sponsoring strony