Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

18 czerwca 2023
Dnia 13 czerwca 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia,,Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie“. Zebranie otworzyła Prezes Barbara Lachendro- Kruczała, która powitała osoby zebrane
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
Wybory odbyły się w drugiej turze. Jednogłośnie wybrano : koleżankę Danutę Bańską na przewodnicząca zebrania, protokolantkę kol. Jadwigę Gajczak. Powołano Komisję mandatowo - Skrutacyjną Uchwał i Wniosków w skład której weszli kol. Kazimierz Prus-przewodniczący i kol.Roman Motyka.
Po przedstawieniu porządku obrad i uprawomocnieniu Zebrania kol. Jadwiga Gałuszka przedstawiła zmiany w Statucie Stowarzyszenia. Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego i finansowego przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol.Helena Kuś przedstawiła sprawozdanie z działalności ww Komisji za 2022 rok, a następnie zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Po jednogłośnym przyjęciu przedstawionych uchwał, Prezes podziękowała za rzetelne wykonywanie obowiązków ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej. Po przegłosowaniu Uchwały mówiących o zachowaniu dotychczasowych liczb członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przystąpiono do wyłaniania kandydatów do władz Stowarzyszenia na nową kadencję. Koleżanka Barbara Lachendro- Kruczała podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w działania na rzecz UTW i w imieniu Zarządu zaproponowała kandydatów do nowych władz, którzy wyrazili zgodę. Jako, że nie padły żadne inne propozycje ze strony zebranych, jednogłośnie przyjęto uchwały dotyczące przedstawionych kandydatur członków Zarządu w osobach; Barbara Lachendro- Kruczała, Jadwiga Gałuszka, Wanda Olearczyk, Elżbieta Woźniak, Róża Maszczyńska, Barbara Gieruszczak-Biegun, Irena Molendowska. Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane Panie; Teresa Młocek, Barbara Zaborowska, Anna Malata Po przedstawieniu i przyjęciu kierunków działania na lata 2023-2026, które spotkały się z dużą aprobatą oraz wysłuchaniu propozycji ze strony członków, zebranie zakończyło się. Nowy Zarząd przyjął gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy. Dziękujemy wszystkim członkom za przybycie na Walne Zebranie, szczególnie Przewodniczącej Zebrania- Danucie Bańskiej, która, nie po raz pierwszy sprawiła, że spotkanie przebiegło bardzo sprawnie. Treść; Barbara Gieruszczak-Biegun

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2023

BASENY TERMALNE CHOCHOŁÓW   Pilne!
BASENY TERMALNE CHOCHOŁÓW Pilne! Komunikaty bieżące Wyjazdy 28 grudnia 2023
Wyjazd we wtorek 9.01.24 r. o godz.8.00 spod Hali Sportowej a 8.10 przy stacji BP.

czytaj dalej...

Potrójna 27.12.2023 r.
Potrójna 27.12.2023 r. Turystyka Wycieczki 28 grudnia 2023

czytaj dalej...

Groń Jana Pawła II 20.12.2023 r.
Warsztaty Fryzjerskie 18.12.2023
Warsztaty Fryzjerskie 18.12.2023 Wydarzenia 20 grudnia 2023

czytaj dalej...

Warsztaty malarskie 16 grudnia 2023 r.
Warsztaty malarskie 16 grudnia 2023 r. Zajęcia malarskie Warsztaty 18 grudnia 2023
Temat malarstwa to; "Niebo- chmury- obłoki, - malowane na dużych płytach pilśniowych

czytaj dalej...

Indonezja - kraj 17 tys. wysp siedmiuset języków i siedmiu religii
Indonezja - kraj 17 tys. wysp siedmiuset języków i siedmiu religii Wykłady Wydarzenia 17 grudnia 2023
Wykład Jadwigi Stanisławek-Janus

czytaj dalej...

Projekt, realizacja i sponsoring strony