Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UTW

14 marca 2020
W dniu 12 marca w sali wykładowej ASM odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie". Obecnych na zebraniu było 39 członków na 261 wg. stanu na dzień 12 marca, w związku z tym odbyło się w drugim terminie. Zebranie poprowadziła kol. Ewa Pietroń, sekretarzem została wybrana kol. Maria Krummel, a w skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszły kol: Krystyna Zach - przewodnicząca              i członkinie, Irena Swakoń i Anna Łysoń. Zebranych pod nieobecność Prezesa ( choroba) powitała kol. Barbara Lachendro-Kruczała członek Zarządu. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodnicząca Zebrania Ewa Pietroń poprosiła o przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego, oraz z działalności Komisji Rewizyjnej wraz    z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi a także przedstawienie projektu budżetu i projektu planu działania na 2020 rok.Sprawozdania przedstawiały, Jadwiga Gałuszka, Barbara Lachendro-Kruczała i Helena Kusina. Po przegłosowaniu Uchwał, przystąpiono do wyboru Pełnomocników Zarządu na drugą kadencję. Ponownie zostały wybrane kol: Małgorzata Brożyna I Mieczysława Prus. Kolejnym punktem Zebrania było nadanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia kol. Danucie Bańskiej założycielce i długoletniej Prezes Stowarzyszenia. Na koniec poza porządkiem obrad kol. Danuta Ochmanek złożyła wniosek o rezygnację z członkostwa w Samorządzie Słuchaczy. Wniosek został przegłosowany i postanowiono dokonać wyborów uzupełniających skład Samorządu. Zgłoszono kandydatury kol. Ludomira Małolepszego, Barbary Zaborowskiej i Agnieszki Kozerskiej. Po uzyskaniu przez nich zgody przystąpiono do głosowania.  Wszystkie uchwały Walnego Zebrania zostały przegłosowane jednomyślnie, Zarząd uzyskał absolutorium i tym samym Stowarzyszenie rozpoczyna kolejny rok swojej działalności. Opracowała; Jadwiga Gałuszka DSCN0156 (1)   DSCN0161   DSCN0157   DSCN0158   DSCN0160   DSCN0163   DSCN0166 (1)   DSCN0154 (1)   DSCN0167

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2020

Projekt, realizacja i sponsoring strony