Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Walne Zebranie

28 lutego 2019
W dniu 28.02.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie". Zebranie odbyło się zgodnie z ustalonym porządkiem. Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. głosowanie Przeprowadzono wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Zarządu został Zbigniew Lot. Członkami Zarządu zostały: Barbara Bubak, Jadwiga Gałuszka, Kazimiera Kurek, Barbara Lachendro-Kruczała, Wanda Olearczyk, Elżbieta Woźniak. Wybrany został również skład Komisji Rewizyjnej, której Członkami zostały: Helena Kusina, Zofia Malarz i Zofia Romańska-Oboza. Następnie zgodnie z programem nastąpiło przedstawienie kierunków działania na kolejną kadencję władz, projektu planu działania i projektu budżetu na rok 2019. Podjęto odpowiednie uchwały.

danusia   Ewa Danuta   róze   Helena Lot   Lot

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2019

Projekt, realizacja i sponsoring strony