Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Walne Zebranie 2024

08 marca 2024

Walne  Zebranie 2024

Dnia 7 marca 2024 roku miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia “Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”. Posiedzenie otworzyła Prezes Barbara Lachendro-Kruczała, która przywitała zebrane osoby. Walne zebranie odbyło się w drugiej turze. Jednogłośnie wybrano: przewodniczącą zebrania koleżankę Danutę Bańską, sekretarza - kol. Jolantę Targosz, powołano też Komisję Mandatowo-Skrutacyjną Uchwał i Wniosków w osobach: kol. Roman Motyka i Kazimierz Prus. Po zatwierdzeniu porządku obrad przedstawiono niżej wymienione sprawozdania dotyczące działalności UTW za 2023 rok: merytoryczne - kol. Jadwiga Gałuszka, finansowe z realizacji budżetu - prezes Barbara Lachendro-Kruczała, z działalności Komisji Rewizyjnej - Barbara Zaborowska. Po przedstawieniu oceny realizacji zadań za miniony rok Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium Zarządowi za 2023 rok. Następnie kol. Jadwiga Gałuszka przedstawiła projekt planu działania Stowarzyszenia na 2024 rok, a prezes Barbara Lachendro-Kurczała projekt budżetu na rok bieżący. W dalszej kolejności wytypowano kandydatów na pełnomocników Zarządu w osobach: kol. Anna Motyka i Danuta Hojnic. Wymienione wyraziły zgodę. Podjęte Uchwały w sprawie wymienionych sprawozdań i podjętych działań przyjęto jednogłośnie. Podczas przedstawianych zagadnień słuchacze zadawali pytania oraz podejmowali dyskusję.

Przewodnicząca zebrania kol. Danuta Bańska podziękowała Zarządowi za twórczą pracę w minionym roku, a Prezes Stowarzyszenia wyraziła wdzięczność wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz Stowarzyszenia i zachęcała słuchaczy do pracy wolontarystycznej, w myśl słów: “Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem”.

Dziękujemy Wszystkim przybyłym na  Walne Zebranie, a szczególnie kol. Danucie Bańskiej, na której wsparcie możemy zawsze liczyć.

Na zakończenie należy wspomnieć, że spotkanie dodatkowo zawierało w sobie dwa miłe akcenty. Mieliśmy okazję pogratulować Uczestnikom i Laureatom Zimowej Senioriady w Rabce. Następnie w związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet otrzymałyśmy od naszej Grupy Rękodzielniczej, wykonane podczas warsztatów, piękne kwiaty, za które serdecznie dziękujemy.

Treść: Barbara Gieruszczak-Biegun, zdjęcia: Stanisław MaszczyńskiWięcej wpisów archiwalnych z roku 2024

Karpik - 27 maja 2024
Karpik - 27 maja 2024 Rowerowe Wycieczki 27 maja 2024
Trasa dzisiejszej wycieczki: Andrychów (Plac Mickiewicza) - Wieprz - Przybradz - Graboszyce (Karpik) - Andrychów, 13 osób, 42 km.

czytaj dalej...

Warsztaty malarskie 25 maja br.
Warsztaty malarskie 25 maja br. Warsztaty Zajęcia malarskie 27 maja 2024
"To było pierwsze i z pewnością nie ostatnie spotkanie grup malarskich naszego i wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
25 maja w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie, uczestniczyliśmy we wspólnych warsztatach malarskich. Temat prac w zasadzie był dowolny z sugestią na formy organiczne, roslinne, I choć nie wszystkie prace zdołaliśmy ukończyć w trakcie tego czterogodzinnego spotkania, docelowo na jesieni planujemy zorganizowanie wspólnej wystawy."

czytaj dalej...

Zawadka - Bliźniaki - Zagórnik 22 Maj 2024 r.
Zawadka - Bliźniaki - Zagórnik 22 Maj 2024 r. Turystyka 24 maja 2024
Wycieczka udana choć nas deszcz trochę pogonił pozdrawiam J.

czytaj dalej...

Zapora w Świnnej Porębie - wycieczka
Zapora w Świnnej Porębie - wycieczka Wycieczki Rowerowe 20 maja 2024
Trasa dzisiejszej wycieczki rowerowej: Andrychów - Wadowice - Świnna Poręba (zapora) - Andrychów, 11 osób, 44 km.

czytaj dalej...

Trzonka 15 maja 2024 r.
Trzonka 15 maja 2024 r. 15 maja 2024

czytaj dalej...

Sekcja rowerowa 13 maja br.
Sekcja rowerowa 13 maja br. Rowerowe Turystyka 14 maja 2024

czytaj dalej...

Projekt, realizacja i sponsoring strony