Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

W dniu 19 marca 2019 roku zorganizowano Śląskie Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wie

21 marca 2019

Organizatorem tego przedsięwzięcia była Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, której jesteśmy członkiem, partnerem Politechnika Śląska.

Regionalna konferencja dotyczyła rozwoju kompetencji i umiejętności osób starszych  w zakresie aktywności obywatelskiej i korzystania z nowoczesnych technologii, a udział  w niej wzięli liderzy Uniwersytetów III Wieku z terenu województwa śląskiego, słuchacze Politechniki III Wieku oraz kadra naukowa i członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

W Forum wzięła udział kol. Danuta Bańska - członek Komisji Rewizyjnej OFSUTW.

W wystąpieniach brali udział zaproszeni goście m.in.:

Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

prof. Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego,

Krystyna Szumilas – Poseł nas Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,

dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska – prof. Politechniki Śląskiej, Dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

W panelu dyskusyjnym „Rola i znaczenie Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku w rozwoju aktywności edukacyjnej i obywatelskiej osób starszych w woj. Śląskim” brali udział kierownicy UTW w uczelniach wyższych, w panelu „Znaczenie kompetencji i umiejętności osób starszych w zakresie nowoczesnych technologii” dyskutowali naukowcy i prezesi firm.

Przedstawiciele Federacji przekazali uczestnikom informację na temat formalno-prawnych, organizacyjnych i finansowych aspektów działalności UTW wraz z postulatami w tym zakresie.

Fotorelacja z Forum na stronie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

http://www.federacjautw.pl/

Tekst; Danuta Bańska

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2019

Projekt, realizacja i sponsoring strony