Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

VIII OGÓLNOPOLSKA ZIMOWA SENIORIADA na PODHALU RABKA – ZDRÓJ, luty/marzec 2021

30 stycznia 2021

Zainteresowanym osobom podajemy informacje, którą otrzymaliśmy z Rabki- Zdrój odnośnie Olimpiady Zimowej.

KOMUNIKAT 1/2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

po wnikliwym przeanalizowaniu problemów stojących przed organizatorami i uczestnikami postanowiliśmy kontynuować „VIII Ogólnopolską Zimową Senioriadę, Rabka-Zdrój 2021” w zmodyfikowanej, zdalnej formule.

Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych zechcecie Państwo wziąć udział w naszej imprezie.

Przesyłamy „Regulamin VIII OZS”.

Przewodniczący

Komitetu Organizacyjnego

Marek Szarawarski

REGULAMIN

I Cel Zawodów

Celem „ZDALNEJ” SENIORIADY jest zdobywanie nowych doświadczeń organizacyjnych w czasie pandemii, wspieranie aktywnego trybu życia seniorów, sportowa rywalizacja oparta na zasadach ”fair play”, integracja studentów UTW oraz promocja Rabki-Zdroju.

II Miejsce

Obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne i inne w miejscowościach uczestników VIII Senioriady.

III Uczestnicy

W VIII Zdalnej Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu „RABKA- ZDRÓJ 2021” prawo startu mają Studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz członkowie organizacji i stowarzyszeń zrzeszających seniorów.

IV Warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenie udziału do 26 lutego 2021 r.

V Konkurencje

Biegi.

Slalom narciarski.

Rzut „śnieżkami do celu”.

Zjazd na dętkach.

Brydż.

Szachy.

Kręgle curlingowe, lub kręgle.

Nordic Walking.

Inna konkurencja sportowa, rekreacyjna lub turystyczna.

VI Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.

2. Uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie odpowiedni strój i sprzęt do konkurencji.

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2021

Projekt, realizacja i sponsoring strony