Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Szanse i zagrożenia dla Polski XXI wieku

15 marca 2013
To było kolejne działanie realizowane w ramach projektu "Poznajemy, więc uczymy się". 14. marca 2013 r. odbył się wykład realizowany w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie. Temat - "Szanse i zagrożenia dla Polski XXI wieku". Wykładowcą był dr Seweryn Gałysz. Prelegent omówił zagadnienie w trzech obszarach: Szanse: społeczeństwo informacyjne, perspektywa zniesienia różnic rozwojowych, modernizacja gospodarki, swoboda podejmowania pracy, wydobycie gazu łupkowego. Pytania: brak zrównoważonego rozwoju gospodarczego, spadek autorytetów statusowych, nasilenie zjawiska sekularyzacji, paraliż sprawności decyzyjnej rządów narodowych, wojny klimatyczne. Podczas wykładu omówiono również zagrożenia: utrata suwerenności, globalizacja, rozwój biurokracji, projekty pokazowe, korupcja, przyrost naturalny, całkowity kryzys racjonalizmu, separatyzm, zniszczenie środowiska naturalnego, uchodźcy, zadłużenie. P1080741 P1080743

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2013

Projekt, realizacja i sponsoring strony