Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Światowy kryzys gospodarczy, czyli o niezrównoważonej gospodarce i wirusie intelektualnym

04 kwietnia 2013
W dniu 28. marca 2013 r. odbyło się kolejne działanie realizowane w ramach projektu "Poznajemy, więc uczymy się" - wykład dr Dariusza Wójcika: "Światowy kryzys gospodarczy, czyli o niezrównoważonej gospodarce i wirusie intelektualnym" Więcej o tym niezwykłym andrychowianinie oraz fotografie z wykładu w czytaj więcej. Dr Dariusz Wójcik - Andrychowianin, absolwent LO im Marii Skłodowskiej-Curie, laureat ogólnopolskiej 16 olimpiady geograficznej. Ukończył geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1997), ekonomię na  Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (1996) oraz Finanse i Bankowość na Uniwersytecie w Sztokholmie (1996). Pracował jako konsultant w międzynarodowej sieci firm audytorsko-doradczych KPMG Polska (1996-1998), a w 1998 r. przyjechał do Oksfordu, początkowo jako stypendysta Instytutu Społeczeństwa Otwartego i brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 2002 roku uzyskał stopień doktora filozofii DPhil. Tytuł pracy doktorskiej: "Integracja rynku kapitałowego w Europie z perspektywy geografii gospodarczej". Dr Dariusz Wójcik jest dyrektorem studiów licencjackich w Szkole Geografii i Środowiska na Uniwersytecie w Oxfordzie i wykładowcą w College św. Piotra w Oksfordzie. Jego badania koncentrują się na geografii ekonomicznej, zarządzaniu korporacjami i finansach. Jego książka „The Global Stock Market” (Ogólnoświatowy Rynek Papierów Wartościowych) wydana w 2011r. w Oksfordzie bada rolę rynku papierów wartościowych w światowej gospodarce. Jest współautorem książki (z prof. Gordonem L. Clarkiem) „Geography of Finance” (Geografia Finansów) wydanej w 2007r. w Oksfordzie a dokumentującą powstawanie ogólnoświatowego rynku ładu korporacyjnego. Publikuje w czołowych pismach zajmujących się geografią ekonomiczną, ekonomią, finansami i dziedzinami pokrewnymi, jest członkiem kolegium redakcyjnego pisma Economic Geography (Geografia Ekonomiczna). Jego badania zamieszczano w elitarnym dzienniku brytyjskim o międzynarodowym zasięgu The Financial Times, oraz w dzienniku The Sunday Times i The Financial News. Prowadził wykłady na Uniwersytecie w Hongkongu, w Singapurze, na Trzeciej Światowej Konferencji Geografii Ekonomicznej w Seulu, w Instytucie Letniej Geografii Ekonomicznej w Szwajcarii. Obecnie prowadzi badania - studia regionalne nad siecią geografii finansów w krajach postocjalistycznych, projekt jest finansowany przez Stowarzyszenie Studiow Regionalnych Inny projekt finansowany przez Leverhulme Trust analizuje bankowość inwestycyjną w centralnej części sektora papierów wartościowych z gospodarczego punktu widzenia geografii, badając jego wielkość, strukturę, pozycję, działania, wkład do gospodarki, lokalizację, jak również jego kryzys i przyszłość. Prowadzi również projekt finansowany z grantu rządu Hongkongu a dotyczący poprawy konkurencyjności Hongkongu jako międzynarodowego centrum finansowego. 1 IMG_6298 IMG_6307 IMG_6310

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2013

Projekt, realizacja i sponsoring strony