Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Sprawozdanie z projektu SPORTOWO AKTYWNY SENIOR

24 października 2023 Sprawozdanie z projektu SPORTOWO AKTYWNY SENIOR

Celem Projektu „Sportowo Aktywny Senior” była sportowa aktywizacja członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” poprzez przygotowanie zespołu seniorów do podjęcia sportowej rywalizacji w ramach XV Międzynarodowej Olimpiady Senioralnej .

Promocja i rekrutacja do projektu :

Organizatorem XV Olimpiady Senioralnej jest Stowarzyszenie UTW w Łazach w dniu 16. IX 2023.

W czerwcu na spotkaniach wykładowych członkowie UTW zostali zapoznani z regulaminem tegorocznej Olimpiady, otrzymali materiały informacyjne dotyczące Olimpiady oraz zostali zachęceni do szczegółowego zapoznania się z regulaminem, zamieszczonym na stronie UTW Łazy.

Członkowie dostali czas na zastanowienie się , kto i w jakim charakterze będzie uczestniczył w Olimpiadzie.

Czas na zgłaszanie się do koordynatora został przedłużony do końca lipca. W spotkaniach wykładowych,

w czerwcu, na których była promowana Olimpiada, wzięło udział ponad stu uczestników / listy obecności/. Pozostali członkowie mieli dostęp do informacji na stronie internetowej UTW.

Na początku sierpnia , koordynator otrzymał zgłoszenie 18 uczestników –zawodników. Jednak kolejny tydzień przyniósł problemy zdrowotne trzem osobom. W związku z tą sytuacją, doszło do zmian na liście reprezentowanych przez nas dyscyplin. Złożyliśmy zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania. Zmniejszona została liczba zawodników do 15. W biegach – 5 zawodników, Pływanie – uczestnik w dwóch dyscyplinach. Pchnięcie kulą -3 uczestników, zawody strzeleckie, zawody kajakowe, przełaje rowerowe po 2 uczestników.

Treningi samodzielne i pod okiem trenerów – liderów grupy.

Zawodnicy przygotowywali się uczestnicząc w treningach prowadzonych przez liderów, trenerów bądź samodzielnie. Treningi pływackie pod okiem ratowników na basenie realizował pan Drabczyk, dla którego wykupiono karnet na 10 godzin treningu i samodzielnie jako wolontariusz ten trening prowadził. Zawodnicy do rzutu kulą, dwie osoby/ też przeszli 10 godzin treningu pod okiem lidera grupy. Dwie zawodniczki przełajów rowerowych odbyły trening, w ilości 20 godzin pod okiem lidera wolontariusza, który prowadzi całoroczną sekcję rowerową w UTW.

Organizacja wyjazdu :

Dla 15 zawodników zostały wykupione pakiety uczestnictwa.

W ramach przygotowań zostały zakupione koszulki , na części z nich zostało wydrukowane logo UTW, przygotowana została tablica Stowarzyszenia wykorzystana w czasie ceremonii otwarcia.

W dniu16. IX.2023 odbył się wyjazd na Olimpiadę w składzie 15 zawodników i 32 kibiców.

W Olimpiadzie brało udział 55 drużyn z Polski i z zagranicy.

Zawody odbywały się w różnych miejscach : na stadionie , na basenie oraz nad zalewem.

Grupa kibiców towarzyszyła zawodnikom. Zapewniony zostały koncerty, które umilały wspólnie spędzony czas.

Informacja o przebiegu projektu: : informacje przekazane uczestnikom UTW na spotkaniu inauguracyjnym.

Artykuły w prasie krajowej oraz na stronie internetowej zamieszczane przez organizatorów UTW w Łazach, również wyniki zmagań Olimpijskich, artykuł w Nowinach Andrychowskich i na stronie UTW Andrychów wraz z dokumentacją fotograficzną.

Całość projektu koordynowała Róża Maszczyńska na podstawie – porozumienia o wolontariacie w ilości 10 godz.

Rozliczenie finansowe projektu przygotowała księgowość na podstawie umowy zlecenia.

1.Bezpośrednie efektem Projektu są :

-Materialne produkty i usługi w postaci przeprowadzonej promocji w trakcie spotkań wykładowych dla członków UTW - / listy obecności/, w prasie lokalnej i na stronie internetowej UT- 2 artykuły plus informacje w aktualnościach na stronie UTW. Szacujemy, iż informacja dotarła do co najmniej kilkuset mieszkańców miasta i gminy Andrychów.

- Przeprowadzony nabór uczestników projektu - wzięło udział 47 osób, w tym 15 zawodników do zawodów w  dyscyplinach lekkoatletycznych, pływackich i rowerowych potwierdzony listą zawodników wraz z wybraną dyscypliną oraz listą naboru zainteresowanych kibiców. /do wglądu/

- Propagowanie i upowszechnianie aktywności ruchowej osób w wieku emerytalnym poprzez między innymi systematyczne treningi przygotowujące uczestników do Olimpiady – Porozumienia wolontariackie z trenerami –liderami grup. Oświadczenia o wykonaniu zadań wynikających z porozumienia, listy uczestników poszczególnych treningów, prowadzone przez trenera lub lidera grupy.

- Zakupione zostały koszulki dla zawodników oraz dla części kibiców, wykorzystaliśmy też chusty z logo UTW będące w naszym posiadaniu. Przygotowana została tablica z logo UTW.

- Wyniki olimpijskie, zajęte miejsca, podsumowanie Olimpiady:

W dniu16. IX.2023 odbył się wyjazd na Olimpiadę w składzie 15 zawodników i 32 kibiców, wynajętym autokarem (faktura , listy ubezpieczeń i obecności)

- Prezentacja drużyn podczas ceremonii otwarcia i zapalania znicza Olimpijskiego.

- Wyniki naszej drużyny

Byliśmy jedną z ponad 50 drużyn. Nasi Zawodnicy zdobyli dwa medale. Najstarsza uczestniczka Pani Zofia Gwoździewicz zdobyła złoty medal w biegu na 60 m, Pani Ewa Woch zdobyła medal brązowy w przełajach rowerowych. Jako drużyna byliśmy prawie na półmetku drużyn.

Projekt, realizacja i sponsoring strony