Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Rada Programowo-Naukowa

10 lutego 2020

W dniu 6 lutego odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowo-Naukowej, na którym obecni byli;

Przewodniczący Rady-mgr Janusz Ślesak lek. med. Leon Ferfecki prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia mgr inż. Danuta Bańska mgr Małgorzata Matusia- Prezes ABS Banku Spółdzielczego mgr Bogumiła Zacny- Sporysz - Prezes Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz członkowie Zarządu i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Prezes Zbigniew Lot przedstawił i omówił program wykładów oraz zajęć warsztatowych. Członkowie Rady po wyrażeniu swoich opinii zatwierdzili jednogłośnie Program zajęć na II semestr roku akademickiego 2019/2020. Na zakończenie spotkania podziękowano za długoletnią obecność w Radzie Panu Leonowi Ferfeckiemu, który ze względów osobistych zrezygnował z dalszego udziału w Radzie. 20200206_161409   20200206_163723   20200206_163712

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2020

Projekt, realizacja i sponsoring strony