Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Projekt „Mobilny Cyfrowy Klub Seniora” - sprawozdanie

21 lutego 2023 Projekt „Mobilny Cyfrowy Klub Seniora” - sprawozdanie
Projekt „Mobilny Cyfrowy Klub Seniora”. Termin realizacji 21 listopada - 31 grudnia 2022.

Ogólny cel projektu został zrealizowany. Celem projektu było doposażenie stanowisk, a więc zakup tabletów/ laptopów służących podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów. Cel ten udało się zrealizować dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Cyfryzacji w kwocie 18.226,52 PLN.
Utworzono Mobilny Cyfrowy Klub Seniora przy UTW w Andrychowie. Miejsce działania Klubu Andrychów ul. Lenartowicza 7. Klub Został wyposażonego w 4 laptopy i 2 tablety. Zapewnia więc indywidualną pracę dla sześciu osób. Dotacja umożliwiła stworzenie miejsce do praktycznej cyfrowej edukacji seniorów.
Tą praktyczną i indywidualną pracę docenili seniorzy uczestnicząc w proponowanych w ramach projektu zajęć. Promocja projektu została zrealizowana w sposób zakładany w ofercie realizacji zadania. Koordynator projektu opracowała materiały promocyjne i przedstawiła na spotkaniu członków UTW w dniu 1.12.2022 r.
W spotkaniu uczestniczyło 49 osób, potencjalnych uczestników programu. Dokumentacją są listy obecności i fotografie. Materiały promocyjne zostały zamieszczone na stronie UTW. Do mieszkańców Gminy Andrychów dotarliśmy poprzez audycje „Senior z komputerem za Pan brat, która nadana była dniu 13 grudnia w radio Andrychów. Koordynator projektu i prezes Stowarzyszenia przedstawiły ideę Mobilnego Cyfrowego Klubu Seniora i zaprosiły
wszystkich zainteresowanych seniorów do Klubu. Link audycji https://radioandrychow.plaudycje/barbara-lachendro-kruczała-roza-maszczynska-senior -
zkomputerem-za-pan-brat/.
Promocja zakończyła się więc 13.XII.2022. Ponieważ Klub będzie działał również po zakończeniu zadania, artykuł promocyjny dotyczący projektu zamieszczony został w styczniowym numerze Nowin Andrychowskich w roku 2023. Rezultatem promocji był wzrost świadomości seniorów, dotyczący konieczności rozwijania
swoich kompetencji cyfrowych. Szacujemy, że informacje promocyjne dotarły poprzez media do kilkuset osób.
Odzwierciedla to lista rekrutacyjna seniorów chętnych na praktyczne warsztaty – zgłosiło się 51 osób. Są to członkowie UTW Andrychów oraz seniorzy niezrzeszeni.
Rezultatem zrealizowanych w grudniu dwóch wykładów, jest zwiększenie świadomości seniorów na temat dobrodziejstw jakie daje internet. Wykłady obniżyły obawy seniorów związane z bezpieczeństwem w korzystaniu z różnych usług. W przeprowadzonej po wykładach mini ankiecie 67% osób dowiedziało się o możliwościach działań w internecie, które dotychczas nie były im znane. Ponad 52% słuchaczy uznała, że dzięki poznanym lub utrwalonym zasadom korzystania z internetu zmniejszyły się ich obawy co do korzystania z internetu. Około 90 % słuchaczy uznało za dobry i bardzo dobry wybór tematyki wykładów, co może świadczyć o trafności programu.
Terminy wykładów to 15.12.2022 i 22.XII.2022 . Udział uczestników w wykładach jest potwierdzony listami obecności.
Ilość uczestników: Pierwszy wykład 41 uczestników i drugi wykład 44 uczestników.

Projekt, realizacja i sponsoring strony