Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Pozyskano dofinansowanie do projektu TWORZYMY DLA SIEBIE, WZBOGACAMY INNYCH

26 lutego 2024 Pozyskano dofinansowanie do projektu TWORZYMY DLA SIEBIE, WZBOGACAMY INNYCH

PROJEKT

TWORZYMY DLA SIEBIE WZBOGACAMY INNYCH

REALIZOWANY W terminie 24.02 do 15.10. 2024 ROKU

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU : 4600,00 ZŁOTYCH

POZYSKANO DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ze Środków Zarządu Powiatu w Wadowicach : 2000,00 ZŁOTYCH

Bezpośrednim celem realizowanego projektu będą:

1. Zrealizowanie pięciu warsztatów malarskich „Żywe i Martwe Natury” w cyklu pięciogodzinnym, na których uczestnicy rozwiną swoje umiejętności w technice malowania na płótnie. W warsztatach weźmie udział każdorazowo 15 uczestników. Uczestnicy zostaną doposażeni w blejtramy, pędzle i farby ze środków uzyskanych w dofinansowaniu..

Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom na odkrycie nowych pokładów swojego potencjału twórczego. Seniorzy nabiorą umiejętności oceny własnych osiągnięć na tle grupy. Doświadczą satysfakcji z tworzenia, dzięki czemu doświadczą poczucia własnej wartości. Zajęcia malarskie prowadzi magister Jerzy Kozak.

2. Zorganizowanie dwóch wystaw: w Banku Spółdzielczym w Andrychowie i w Bibliotece Miejskiej w Wadowicach.

Seniorzy decydując się na prezentacje własnych prac, doświadczą przełamania swoich wewnętrznych oporów, a jednocześnie udział w wystawie podniesie ich rangę wśród lokalnej społeczności.

Organizowane wystawy są okazją nie tylko do prezentacji osiągnięć grupy malarskiej, lecz także promują twórczą postawę i kreatywność seniorów wśród społeczności powiatowej. Mogą być inspiracją do działania dla uczestników wystaw w każdym wieku. Wystawy promują także działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie. Koordynatorem organizującym wystawy jest magister Jerzy Kozak.

3. Uniwersytet pozyska kolekcję obrazów, które będą prezentami dla wspierających nas instytucji i wykładowców. Będzie to zatem działanie na rzecz społeczności.

Beneficjentami projektu będą seniorzy z gmin powiatu wadowickiego to jest Andrychowa, Wadowic i Wieprza zrzeszonych z naszym Stowarzyszeniu.

Opracowanie i koordynowanie projektu : R. Maszczyńska

Projekt, realizacja i sponsoring strony