Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Pozyskano dofinansowanie do projektu SPORTOWO AKTYWNY SENIOR

26 lutego 2024
"Sportowo aktywny senior"
Pozyskano dofinansowanie do projektu SPORTOWO AKTYWNY SENIOR

PROJEKT „SPORTOWO AKTYWNY SENIOR” REALIZOWANY W 2024 ROKU

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 5020,00 ZŁOTYCH

POZYSKANO DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ze Środków BURMISTRZA MIASTA : 3000,00 ZŁOTYCH

Bezpośrednim celem a zarazem przewidywanym efektem Projektu jest:

- Propagowanie i upowszechnianie aktywności ruchowej osób w wieku emerytalnym poprzez między innymi treningi przygotowujące uczestników do udziału w Ogólnopolskich Senioriadach.

- Udział członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie w Zimowej Senioriadzie w Rabce_Zdrój i Letniej Olimpiadzie w Łazach.

Przewiduje się, iż w obu imprezach weźmie udział od 20 – 30 zawodników oraz około 40 kibiców.

- Dodatkowym efektem projektu będzie wzrost wiedzy Seniorów na temat możliwości uczestnictwa w wyżej wymienionych przedsięwzięciach, poprawa zdrowia seniorów poprzez aktywności sportowe na oraz propagowanie uprawiania sportu w wieku senioralnym. Udział w Olimpiadach daje możliwość integracji różnych grup seniorów z całej Polski.

Projekt został opracowany i będzie koordynowany przez R. Maszczyńską

Projekt, realizacja i sponsoring strony