Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Pozyskano dofinansowanie do projektu

30 marca 2023
"Turystyka Poznawczo-Edukacyjna dla Seniora"
Pozyskano dofinansowanie do projektu


UTW w Andrychowie pozyskał dofinansowanie na projekt "Turystyka Poznawczo- Edukacyjna dla Seniora".

Termin realizacji Projektu:1 kwietnia do 30 listopada 2023.

Pozyskana kwota dofinansowania 1500,00 zł,- Pozostała kwota będzie dofinansowana ze Środków Stowarzyszenia.

Celem zadania jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców powiatu wadowickiego . Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” przygotował ofertę turystyczną dla Seniorów z gmin powiatu wadowickiego, tj Andrychów, Wadowice , Wieprz zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Działalność popularyzująca turystykę krajoznawczą i edukacyjną oraz aktywizacja seniorów poprzez turystykę jest celem wynikającym ze Statutu Stowarzyszenia.

Tytuł projektu to "Turystyka Poznawczo- Edukacyjna dla Seniora"

Projekt składa się z  krajoznawczych wyjazdów , mających na celu zapoznanie się z dziedzictwem małopolski. Dostosowany jest do jego potencjalnych odbiorców, ich preferencji oraz sprawności fizycznych. Oferta ma, także na  celu promocję ciekawych i pięknych miejsc małopolski. Program przewiduje dwa wyjazdy turystyczno-krajoznawcze : ”Lanckorona i okolice”, ”Sucha Beskidzka i okolice. Program zwiedzania zostanie wzbogacony o dodatkowe atrakcje, dzięki czemu uczestnicy w niebanalny sposób zapoznają się z odwiedzanymi regionami małopolski .Przewidziany jest udział w warsztatach “Koronki Lanckorońskie” .

Realizacja celu głównego - udział w  projekcie turystycznym przyniesie uczestnikom wiele korzyści i możliwości w  różnorodnych obszarach życia;

- pozyskanie wiedzy na temat historii ,kultury i duchowości atrakcyjnych zakątków małopolski, co pozwoli seniorom spojrzeć na świat z innej perspektywy,

- pomoże pokonać bariery związane z wyjazdem poza obszar zamieszkania,

- uatrakcyjni codzienność seniorów i pomoże im choćby częściowo zapomnieć o wielu problemach między innymi natury zdrowotno-egzystencjalnej,

- pozwoli wielu członkom na poznanie i odkrywanie nowych miejsc, co często jest ich pragnieniem, a zarazem niemożnością ze względu na niskie uposażenie emerytalne lub rentowe,

- pogłębi integrację uczestników naszego Stowarzyszenia poprzez pozyskiwanie bliższych i nowych relacji interpersonalnych,

- nowe doświadczenia i wrażenia turystyczne, pomogą seniorom w otwarciu się we własnym i  szerszym środowisku, a ich przekaz umożliwi promowanie poznanych miejsc.

Projekt, realizacja i sponsoring strony