Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Posiedzenie Rady Programowo-Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie

11 lutego 2013
W dniu 25. stycznia 2013r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowo-Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie. W posiedzeniu wzięli udział: Przewodniczący mgr Janusz Ślesak, mgr Danuta Noszka-Leśniewska, mgr Tomasz Żak, lek. Leon Ferfecki, dr Adam Świderski, Zarząd Stowarzyszenia i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej UTW. Do działania w Radzie przyjął zaproszenie dr hab. Wiesław Babik z Instytutu Nauk o Środowisku UJ i w dniu 25.01.2013r. po raz pierwszy uczestniczył w jej posiedzeniu. Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za 2012 r. oraz propozycje programu zajęć wkładów i warsztatów na II sem. 2013r. Przedstawione zostały również działania z dwóch projektów realizowanych w latach 2012/2013. Projekty są dofinansowane z dotacji rządowej i unijnej. DSCF2097 DSCF2098 DSCF2100 DSCF2102

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2013

Projekt, realizacja i sponsoring strony