Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Posiedzenie Rady Programowo-Naukowej Stowarzyszenia

15 maja 2012
11. maja 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowo-Naukowej naszego Stowarzyszenia. Na posiedzeniu Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2011 r. oraz przyjęte na Walnym Zebraniu Członków kierunki działania na 2012 r. Omówiono ważne dla środowiska UTW wydarzenie jakim był I Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku w dniu 19 marca 2012 r. Przedstawiono również aktualny program zajęć oraz przedyskutowano tematykę zajęć I sem. 2012/2013. Do Rady dołączył dr Adam Świderski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Przewodniczącym Rady został Pan Janusz Ślesak po rezygnacji z tej funkcji Pani prof Henryki Kramarz. W posiedzeniu Rady uczestniczyli członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2012

Projekt, realizacja i sponsoring strony