Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Posiedzenie Rady Programowo-Naukowej

18 września 2013
W dniu 11.09.2013r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowo-Naukowej. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady p. Janusz Ślesak, obecni byli: dr hab. Wiesław Babik, Prorektor-prof. ATH dr hab. Henryk Klama, dr Adam Świderski, Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak oraz Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej UTW. Rada zaakceptowała program zajęć na sem I 2013-2014 przygotowany przez Zarząd oraz zapoznała się z procedurą wdrażania standardów, której poddaje się nasze Stowarzyszenie w celu otrzymania Certyfikatu "Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku".  Na posiedzeniu przekazano również informacje z  Forum III Wieku w Nowym Sączu i Forum Ekonomicznego w Krynicy, w których brały udział Członkinie Zarządu UTW.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2013

Projekt, realizacja i sponsoring strony