Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Opis wycieczki z dnia 18.05.2019 r z cyklu: Poznajemy Małopolskę – Jura Krakowsko- Częstochowska – Z

20 maja 2019
(Zamki wybudowane w systemie Orlich Gniazd). Podczas jazdy w stronę Jury uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z okresem „Późnej Jury” i utworzeniu się skał jurajskich. Rozpoczęliśmy zwiedzanie krótkim spacerem wokół Zamku Pieskowa Skała i Maczugi Herkulesa. Zamek składa się z dwóch dziedzińców, tarasu widokowego oraz budynku zamku z wewnętrznym dziedzińcem i studnią, oraz murami obronnymi z basztami . W budynku znajdują się bardzo bogate zbiory Oddziału Zamku Królewskiego na Wawelu. Po zwiedzaniu zrobiliśmy krótki odpoczynek na kawę. Z uwagi na niedostępność Jaskini Łokietka udaliśmy się do Jaskini Nietoperzowej o dł. 306 m. Nazwa jaskini pochodzi od znalezionych w niej szczątków nietoperzy. Z jaskini wydobywano nawóz organiczny (guano) ,w którym znajdowano kości żyjących w tej epoce zwierząt. Wracając zatrzymaliśmy się przy ruinach Zamku w Ojcowie. Zamek był użytkowany do 1802 r., a potem opuszczony zaczął podupadać. Mury obronne częściowo rozebrano. Wysoką bramę wjazdową obniżono o 6 m. jak również górną partię wieży głównej. W 1935 r. dzięki staraniom księżnej Czartoryskiej restaurowano wieże i je zabezpieczono. Po wojnie istniejący stan utrzymano. Pokonując liczne schody z zamku zeszliśmy do Doliny Prądnika. Grupa się podzieliła (część miała czas wolny ),a część poszła kotliną w Kierunku Bramy Krakowskiej. Podziwialiśmy formy skalne typu: Rękawica, Iglica, Brama Krakowska. Stojąc przed Bramą podziwialiśmy Górę Koronną z wejściem do Jaskini Ciemnej. Źródło Miłości pozwoliło ugasić pragnienie lub się obmyć. Część uczestniczek trasę tę odbyło dorożką. Jadąc z Ojcowa oglądaliśmy kościółek na wodzie, oraz Figurę Matki Bożej w skale. Ostatnim etapem wycieczki to Korzkiew ( jedna z dolinek Jury). Po lewej stronie doliny na wzgórzu Zamek Korzkiew, u podnóża podzamcze- „ osada służebna” i park. Zamek wybudowany w 1352 r., pełnił rolę obronną i mieszkalną. Zamek był w ruinie gdy w 1952 r. Korzkiew przejmuje państwo. W 1987 r. dobra odkupuje Maria Piasecka – Ludwin. Jerzy Donimirski ( architekt , konserwator) jedzie z rodziną na wycieczkę, w kościele obronnym na wzgórzu przeciwległym w epitafium i w skarbcu widzi nazwiska prababci jako właścicielki Korzkwi. W 1997 r. Jerzy Donimirski kupuje Korzkiew, wprowadza się na zamek i zaczyna go remontować przywracając do stanu pierwotnego. Jest to przepiękny obiekt i ma swoją duszę. Remont jeszcze trwa. Na przeciwległym wzgórzu kościół obronny z 1630 r.. Zachowały się w nim przepiękne drewniane ołtarze( jeden w renowacji ), barokowa chrzcielnica , kropielnica i krucyfiks z XVII w . W bocznym ołtarzu łaskami słynący obraz ECCE HOMO z XVII w. to tu brat Albert Chmielewski modlił się po Powstaniu Styczniowym i tu czerpał inspiracje do stworzenia swojego dzieła. Wnętrze kościoła jest przepiękne i warte zobaczenia. W drodze powrotne opowiedziałam o Jerzym Donimirskim, jego pasjach i ratowaniu zabytków w Polsce. W czasie wycieczki zapoznaliśmy się z trzema zamkami: pierwszy niewiele wymagał renowacji, drugi w ruinie, trzeci dzięki pasji i zaangażowaniu uratowany i cieszy oczy swoim wyglądem. Opracowała : Anna Poraj - Porawska sdr   sdr   dav   dig   dav   sdr   dav   1   2   1   dav   sdr   sdr   4   1   dav   dav   2

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2019

Projekt, realizacja i sponsoring strony