Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

"Nie taki owad straszny"

13 maja 2013
W dniu 09.05.2013 r. wykład pt. "Nie taki owad straszny" poprowadził prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech, który jest absolwentem i pracownikiem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, specjalistą z zakresu ochrony roślin. Jest kierownikiem Katedry Ochrony Roślin Akademii Rolniczej w Krakowie. Działalność dydaktyczna Pana Profesora obejmuje szeroki zakres wykładów i seminariów, z wielu różnych przedmiotów: entomologia stosowana, nie chemiczne metody ochrony roślin, szkodniki roślin ozdobnych, szkodniki warzyw, szkodniki upraw sadowniczych. Było to kolejne działanie realizowane w ramach projektu "Poznajemy, więc uczymy się". Szczegóły w czytaj więcej. Prowadzi także działalność dydaktyczną współpracując ze szkołami na różnych szczeblach nauczania. W 1997 r. zorganizował “Uniwersytet dla Młodzieży”, w ramach którego popularyzowana jest wiedza ogrodniczo/biologiczna, a w 2010 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy UR w Krakowie. Jest także opiekunem chóru działającego przy Uniwersytecie Rolniczym. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana Wydziału Ogrodniczego. Jest członkiem, między innymi, Komitetu Ochrony Roślin przy PAN, Rady Naukowej Ogrodu Zoologicznego w Krakowie, Komisji ds. Zieleni Miejskiej przy Prezydencie Krakowa. Od 1993 r. współpracuje z Radiem Kraków dla którego przygotował ponad 1500 cyklicznych audycji pt. „Bliżej natury” i „Agroserwis”. Współpracuje także z TVP, dla którejprzygotował ponad 100 programów. W 2000 r. zainicjował„Dni Owada” imprezę przeznaczoną dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Krakowa, popularyzującą entomologię i owady. W latach dziewięćdziesiątych XX w. zorganizował szereg wystaw ogrodniczych i kiermaszy popularyzujących ogrodnictwo w śród mieszkańców Krakowa (m.in. dwukrotnie – Kwiaty w naturze i malarstwie”). Jest także autorem lub współautorem 20 podręczników, poradników i atlasów skierowanych zarówno do producentów warzyw i owoców jak i do działkowców i studentów. Oprócz intensywnej pracy naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w swojej specjalności, z zamiłowaniem i talentem fotografuje i filmuje, nie tylko rośliny i owady, ale też architekturę, zabytki, rzeźby i krajobrazy. Jest zafascynowany pięknem Lwowa i Huculszczyzny. IMG_6364 IMG_6368 IMG_6375 IMG_6377 IMG_6378 IMG_6386

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2013

Projekt, realizacja i sponsoring strony