Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UTW w dniu 29.06.2022 r.

15 czerwca 2022

ZAPROSZENIE

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”w sprawie wyboru Prezesa w dniu

29 czerwca 2022 roku godz. 17.00 w Klubie ASM ul. Lenartowicza 7

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania, powitanie zebranych, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i      Wniosków. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4.Przedstawienie protokołu Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej Uchwał Wniosków o ważności i       prawomocności Walnego Zebrania. 5 Wybór Prezesa    a) zgłoszenie kandydatów.   b) podjęcie uchwały 6. Zakończenie Zebrania. Zgodnie z §18 i §19 ust.5 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku obecności na Walnym Zebraniu mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, przyjmując  za  wymagane  quorum  ilość  obecnych  na Walnym  Zebraniu.  Drugi  termin  Walnego  Zebrania  ustala  się  na  dzień  29 czerwca   godz. 17.15.

Za Zarząd

Członek Zarządu

Kazimiera Kurek

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2022

Projekt, realizacja i sponsoring strony