Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Mobilny Cyfrowy Klub Seniora

16 grudnia 2022

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie pozyskał dofinansowanie na projekt "MOBILNY CYFROWY KLUB SENIORA” w ANDRYCHOWIE.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu “Cyfrowe Kluby Seniorów” Ministerstwo Cyfryzacji przyznało dofinansowanie do złożonego przez nas projektu w kwocie 18.226,52 złotych na wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt cyfrowy w postaci czterech laptopów i dwóch tabletów. Klub będzie działał w Andrychowie na ul. Lenartowicza 7 /Świetlica Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej/ w ustalonych terminach podanych do publicznej wiadomości. Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Andrychóww wieku 60+, w tym członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Andrychowie". Celem projektu jest upowszechnianie i rozwijanie cyfrowych kompetencji seniorów, poprzez zapoznanie ich z dobrodziejstwami internetu oraz doskonaleniem praktycznych umiejętności bezpiecznego korzystania z niego. Wszyscy obywatele w dzisiejszej rzeczywistości powinni być przygotowani do załatwiania spraw obywatelskich poprzez internet .Tą drogą można wyrobić dokument, rejestrować się w różnych Urzędach Państwowych, placówkach medycznych, załatwić wiele spraw w  ZUS-ie czy Urzędzie Skarbowym. Media cyfrowe dają wiele możliwości w zakresie e-komunikacji oraz e-rozrywki. Także z tymi obszarami chcemy zapoznać uczestników zajęć. Projekt zakłada również zajęcia z rozwijania umysłu w oparciu o stosowny program komputerowy.

W Mobilnym Cyfrowym Klubie Seniora, po wcześniejszej edukacji, seniorzy będą mogli realizować swoje e-potrzeby.

Liczymy, że realizując program, pomożemy członkom UTW oraz innym seniorom, pozbyć się poczucia wyizolowania i wykluczenia ze względu na braki w  umiejętnościach cyfrowych.


Więcej wpisów archiwalnych z roku 2022

Projekt, realizacja i sponsoring strony