Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Zakończenie roku akademickiego 2012-2013 i uroczyste podsumowanie projektu "Młodzi duchem, bogaci do

14 czerwca 2013
Od listopada 2012 roku Stowarzyszenie realizuje projekt pt. „Młodzi duchem, bogaci doświadczeniem”. Dzień 13. czerwca 2013 r. był ostatnim dniem niektórych działań, przewidzianych w projekcie. Licznie zgromadzonych gości, wraz z przedstawicielami samorządu (m. in. Burmistrzem Andrychowa Tomaszem Żakiem), delegacjami stowarzyszeń i przedstawicieli rady programowej UTW powitała Prezes UTW - Danuta Bańska. W spotkaniu nie mogli uczestniczyć zaproszenie goście - Poseł na Sejm RP Marek Polak oraz Marszałek Małopolski - Marek Sowa. Obaj przesłali na ręcę Prezes UTW listy gratulacyjne. Na ostatni wykład w roku 2012/2013 zaproszona została również społeczność Gminy Andrychów. Władze Stowarzyszenia chcą, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o działalności UTW, miało szansę zobaczyć, że realizacja działań związanych z projektem przyniosła wszystkim uczestnikom radość, przyczyniła się do wytworzenia więzi przyjaźni między uczestnikami zajęć, doprowadziła do większego zrozumienia między młodzieżą i seniorami. Uczestnicy uroczystości mieli niepowtarzalną okazję aby wysłuchać niezwykle interesujący wykład na temat pracy naszych mózgów,  konieczności dbania o jego sprawność w każdym wieku. Wykład prowadził znany i ceniony nie tylko w Polsce prof. dr hab. Jerzy Vetulani – biochemik, neurobiolog, psychofarmakolog, pracownik Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie i autor wielu publikacji. Po wykładzie Kierownik Projektu Maria Krummel omówiła działania przeprowadzone w Projekcie i osiągnięte rezultaty. Zaprezentowano wszelkie działania związane z projektem „Młodzi duchem, bogaci doświadczeniem”. Były to: warsztaty języka angielskiego, zajęcia ćwiczące orientację w terenie, zajęcia sportowo rekreacyjne, warsztaty wokalne, warsztaty fotograficzne, zajęcia doskonalące pamięć. W trakcie wieczoru miał miejsce finał warsztatów wokalnych i fotograficznych - uczestnicy warsztatów fotograficznych zaprezentowali wystawę „Andrychów wczoraj i dziś w różnym obiektywie” oraz prezentację multimedialną swoich prac, natomiast członkowie grupy wokalnej wraz ze współpracującą z nimi młodzieżową grupą teatralną JAKA? zadbali o muzyczną oprawę uroczystości. Przeprowadzony został również konkurs na najlepsze prace fotograficzne, a rolę jurorów pełnili wszyscy obecni na zakończeniu – poprzez głosowanie na wybrane prace. Fotoreportaż z zakończenia projektu oraz opis działań realizowanych w jego ramach – w czytaj więcej. Informację o realizowanym programie przedstawiła Maria Krummel Jak się to wszystko zaczęło? W lipcu 2012 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłosiło konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych. Konkurs związany był z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej,  promował kulturę aktywności osób starszych po to, by zwrócić uwagę opinii publicznej na wkład, jaki te osoby wnoszą do społeczeństwa.  Stowarzyszenie UTW złożyło wniosek i ku wielkiej radości otrzymało dotację z Unii Europejskiej w wysokości 7161 Euro (całkowity koszt projektu to 8715 Euro). Projekt realizowany był przez 8 miesięcy. Nad właściwym jego przebiegiem i terminowością zadań a także odpowiednim wydatkowaniem otrzymanych środków czuwały Maria Krummel i Teresa Młocek. Jakie podjęto działania? Przeprowadzono promocję projektu. Były plakaty rozwieszone w rożnych miejscach miasta, informacje radiowe, wywiady w lokalnym radiu w których uczestnicy projektu dzielili się ze słuchaczmi swoimi wrażeniami. Rozmowa w radiu prowadzona była na żywo, co było powodem zdenerwowania i stresu, ale również było to dla seniorów dużym wyzwaniem i nowym doświadczeniem. Bieżące informacje umieszczane były na naszej stronie internetowej, portalu Urzędu Miejskiego  www.andrychow.eu i stronach Partnerów projektu, a także stronach patronów medialnych. Członków UTW informowano o wszystkich działaniach na wykładach. Chętni zapisywali się na wybrane przez siebie zajęcia. Okazało się, że liczba chętnych jest znacznie wyższa niż zaplanowano w projekcie. Wymagało to przeprowadzenia rozmów wstępnych z osobami, które miały prowadzić zajęcia i prawie wszyscy wyrazili zgodę na zwiększenie liczebności grup. Jako pierwsze rozpoczęły się zajęcia ćwiczące orientację w terenie. Zajęcia adresowane były do członków Nieformalnej Grupy Turystów Indywidualnych działającej w ramach  UTW. Wzięło w nich udział 14 osób. Zajęcia prowadził Pan Jan Stawarz . Najpierw odbyły się zajęcia warsztatowe, na których  seniorzy przypominali sobie, albo uczyli się jak się czyta z mapy, wyznacza azymut i odszukuje punkt w terenie. Potem były zajęcia w terenie i praktyczne wykorzystanie teorii, a na koniec udział w zawodach Marszu na Orientację. Słuchacze UTW uczestniczyli w ANDiNO – Andrychowskiej Imprezie na Orientację, w dwóch jej edycjach – zimowej i wiosennej. Startowali w kategorii weterani, w 3 drużynach o nazwach, które sami nadali: LOTKI, POHOTKI i ZOFIJKI. Marsz zimowy odbywał się w rejonie Pańskiej Góry w trudnych warunkach, trzeba było pokonywać zaspy śnieżne i różne nieprzewidziane przeszkody. Podczas marszu wiosennego dopisała śliczna, słoneczna pogoda i maszerowanie było samą przyjemnością. Miejscem wiosennej imprezy były tereny pod Złotą Górką w Targanicach. Udział w zawodach był kolejnym nowym doświadczeniem, dla młodzieży natomiast zaskoczeniem, bo przecież do tej pory tylko Oni startowali w takiej imprezie. Najpierw młodzież patrzyła na dorosłych z wielkim zdziwieniem, a oni czuli się niepewnie, ale już wkrótce po starcie, na trasie niezwykle miła była wzajemna pomoc, rozmowy i pozdrowienia. Młodzież zaakceptowała starszych, a oni pokazali, że ludzie w starszym wieku też potrafią być aktywni, roześmiani i radośni. Słuchacze UTW ukończyli oba marsze (zimowy i wiosenny), radząc sobie ze wszystkimi zadaniami. Ich udział został dostrzeżony. Kolejnym realizowanym zadaniem były zajęcia sportowo – rekreacyjne. Taka szumna nazwa została nadane w projekcie gimnastyce, którą prowadzili w swoim Klubie Bożena i Robert Nicieja. Zajęcia odbywały się od stycznia do końca kwietnia, wzięło w nich udział 20 osób (2 grupy po 10 osób). Uczestnikami były kobiety, które raz w tygodniu przez 1 godzinę wykonywały ćwiczenia i słuchały komendy prowadzących : biodra do przodu, pępek wcisnąć, brzuch wciągnąć, szyja długa. Uczestniczki zaciskając zęby, stękając, ocierając pot i wstrzymując oddech, sumiennie i ambitnie wykonywały polecenia – słysząc w nagrodę „oddychać gwiazdy” ! :) .  Kolejne pochwały to fajnie, lux, super! Ćwiczenia były dobrane i dostosowane do możliwości uczestników, a prowadzący zajęcia czuwali nad właściwym ich wykonaniem tak, aby wykonywane działania przynosiły najlepszy możliwy skutek. Język angielski. Od stycznia br. przez 5 miesięcy, słuchacze UTW wkuwali słówka i gramatykę języka angielskiego łamiąc sobie język i wysilając umysł, ale skutecznie idąc do przodu, pokazując wszystkim, a przede wszystkim sobie, że potrafią! Dopingowali ich w tej nauce członkowie rodzin, a w szczególności dzieci i wnuki, co było niezwykle budujące i motywujące do jeszcze solidniejszej pracy. Zainteresowanie nauką języka angielskiego wśród członków UTW jest bardzo duże. Tylko nieliczni mieli możliwość nauki tego języka w szkole lub na studiach. Żyjąc za żelazną kurtyną brakowało motywacji do nauki języków obcych. Teraz kiedy świat leży otworem, a dzieci lub wnuki przebywają poza granicami naszego państwa  język bardzo się przydaje. Zajęcia prowadził Pan Mirosław Toma, w dwóch grupach po 9 osób. Jedna osoba zrezygnowała i naukę ukończyło 17 osób. Wszyscy otrzymali dobre podstawy do dalszego samodzielnego uczenia się i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warsztaty pt. „Kształcenie pamięci doskonałej” prowadzone były w Klubie UTW mieszczącym się przy ul. Lenartowicza 7 Prowadziła je  Pani Grażynę Fąferko. Zajęcia te również cieszyły się wielkim zainteresowaniem słuchaczy. Prowadzone były w dwóch grupach każda po 13 osób. Były to zajęcia doskonalące pamięć, uczestnicy zdobywali wiedzę teoretyczna i praktyczną na temat technik zapamiętywania, ćwiczyli swoje szare komórki i cieszyli się z szybko osiąganych efektów. Jak sami stwierdzili ułatwiło im to funkcjonowanie w życiu codziennym i społecznym. Wszyscy uczestnicy podkreślali niezwykle miłą atmosferę na zajęciach i bardzo ciepłe podejście Pani Grażyny, która prowadziła zajęcia. Kolejne działanie projektowe, to warsztaty wokalne, na których prowadzona była nauka śpiewu i interpretacji piosenek w klimacie lat 60-tych i 70-tych. W to działanie zaangażowani byli słuchacze UTW (11 kobiet) i młodzież z grupy teatralnej JAKA? (5 osób). Zajęcia prowadzone były pod okiem instruktorki - Pani Kingi Piesko, która opracowała wstępny scenariusz programu i uczyła właściwego wykonania piosenek . Końcowe próby odbywały się przy akompaniamencie  Pana Dariusza Wilka. Młodzież poznawała piosenki z czasów młodości słuchaczy UTW ale również poznawała osoby, które mogłyby być ich babciami, poznawała ich patrzenie na świat i sposób podejścia do pracy, do problemów, do tego co śmieszy, a co stresuje. Koncert do którego wspólnie młodzież i seniorzy przygotowywali się od stycznia był częścią wieczoru. Warsztaty fotograficzne, to następne działanie przeprowadzone wspólnie z młodzieżą. Warsztaty składały się z dwóch części: jako pierwsze przeprowadzono szkolenie skierowane tylko do członków UTW, które dotyczyło obsługi programów do obróbki zdjęć. Młodzież nie potrzebowała takiego szkolenia, gdyż świetnie jest zorientowana w tych zagadnieniach. Szkolenie przeprowadzone zostało bezpłatnie przez Urząd Miejski w Andrychowie, a prowadził je Pan Grzegorz Semik. Zajęcia odbywały się w sali komputerowej należącej do Centrum Kultury i Wypoczynku i wzięło w nich udział 9 seniorów. Zdobyli  wiedzę i umiejętność obsługi dwóch ogólnodostępnych programów do obróbki zdjęć tj. Picassy i Photoscap’a. Drugą część warsztatów prowadził Pan Jarosław Skupień. Zajęcia odbywały się głównie w plenerze i wzięła w nich udział również młodzież – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie. 4-osobową grupę młodzieży wybrał i otoczył opieką nauczyciel tej szkoły Pan Tomasz Pasternak . Uczestnicy warsztatów poznali metody dobrego fotografowania, podstawy właściwego kadrowania, nauczyli się sprawnej obsługi aparatu. Fotografowali krajobrazy, ludzi, stałe obiekty zdobywając umiejętność patrzenia i próbując na swoich fotografiach pokazać to, na co zwykle nie zwracamy uwagi. Pomimo, że w okresie pracy w plenerze aura była kapryśna (kwiecień – maj) i przeważnie padał deszcz, dla grupy fotografików w chwili robienia zdjęć niebo się rozpogadzało. Uczestnicy zajęć posądzali, że to Pan Jarek Skupień ma jakieś specjalne względy tam w górze. Następnie wszyscy swoje zdjęcia poddali obróbce technicznej przy pomocy poznanych na szkoleniu programów. Do tego niezbędne były komputery, które udostępniło Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie. Przy tych pracach bardzo pomocna była młodzież, bo dla nich praca na różnego typu programach to przecież bułka z masłem. Seniorzy bardzo doceniali ich pomoc, podpowiedzi, które przekazane były w bardzo spokojny i zrozumiały sposób. Z wybranych zdjęć powstała wystawa fotograficzna pt. „Andrychów wczoraj i dziś w różnym obiektywie”, której wernisaż przewidziano w dniu kończącym projekt. Wystawa była również konkursem na najlepsze prace – głosowali uczestnicy spotkania. Wszystkie głosy zostały policzone, a wyniki konkursu ogłoszono po występie grupy wokalnej. Wtedy również wręczono nagrody za 3 pierwsze miejsca . Jak wspominaliśmy - wspaniały wykład pana prof. Jerzego Vetulaniego też odbył się w ramach projektu. Po co to wszystko? Przede wszystkim chcieliśmy aby młodzi ludzie przestali kojarzyć seniora z osobą starszą siedzącą w domu, narzekającą i wiecznie niezadowoloną. Zauważyli natomiast, że ludzie starsi mają swoje pasje, nie boją się wyzwań, potrafią włączyć się w różne działania i osiągać postawiony cel. Pokazując aktywną osobę starszą chcieliśmy zmienić wewnętrzne przekonanie ludzi młodych i obalić stereotypy dotyczące starszego pokolenia. - Członkowie naszego Stowarzyszenia swoim działaniem udowadniają, że wiek nie stanowi żadnej przeszkody w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności. Wiedzą oni że bycie aktywnym, nauka języków obcych czy umiejętność obsługi programów komputerowych to aspekty, które umożliwiają rozwój pasji oraz motywują do dalszej edukacji. - Zdobywaliśmy nową wiedzę i integrowaliśmy się, a integracja to nauka wzajemnej tolerancji. - Po każdym działaniu uczestnicy projektu wypełniali ankiety, z której wynika, że uczestnicy projektu uwierzyli w swoje możliwości oraz nabrali pewności siebie w kontaktach z otoczeniem. - Pomimo, że skończył się Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, nie kończy się jego idea. Świadczy o tym chociażby fakt, że dzisiaj mówimy o projekcie, który promuje tę ideę. Na zakończenie prezentacji projektu Maria Krummel podziękowała wszystkim uczestnikom projektu za ich postawę i odpowiedzialność, opiekunom grup za to, że wywiązywali się ze swoich obowiązków, wszystkim osobom prowadzącym zajęcia za ich zaangażowanie, cierpliwość i wyrozumiałość, za stworzenie niezwykle miłej, ciepłej atmosfery na zajęciach. Uczestnicy będą długo to pamiętać i życzliwie wspominać. Podczas spotkania podziękowano również partnerom projektu. Byli nimi: Urząd Miejski w Andrychowie, Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, Liceum Ogólnokształcące im Marii Curie – Skłodowskiej w Andrychowie, Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wiejski Dom Kultury w Targanicach, SKKT (Szkolne Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze) przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie, PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze) w Wadowicach, Wiejski Dom Kultury w Targanicach. Partnerami medialnymi projektu byli: Radio Andrychów, Nowiny Andrychowskie, Andrychowski Portal Internetowy www.andrychow.pl, oraz dodatkowo - patronem medialnym zakończenia projektu była Telewizja Kraków. Zakończenie kolejnego roku. Czas podsumowań i wspomnień. Ileż ciekawych chwil wydarzyło się w trakcie trwania semestru. Za przeprowadzone działania słuchacze UTW brawami i okolicznościowymi kwiatami podziękowali Prezes Stowarzyszenia Danucie Bańskiej. Szczególnym wydarzeniem wieczoru był występ sceniczny uczestniczek warsztatów wokalnych oraz młodzieży z grupy teatralnej Jaka? Zaprezentowano piosenki - hity dawnych lat, które i dzisiaj chętnie są słuchane nie tylko przez osoby dorosłw, ale i młodzież. Któż nie pamięta tych pieknych melodii! Kwiat czerwony, Dozwolone od lat osiemnastu, Gdy mnie kochać przestaniesz i inne szlagiery poprzedniego wieku. Wszystko zaprezentowano nie tylko wokalnie, ale też z odrobiną scenicznego żartu - w konwencji koncertu życzeń. Wystepujących na scenie nagrodzono gorącymi brawami! Zapraszamy na fotoreportaż! DSC_9356 Przybywających na uroczyste zakończenie witały plakat projektu i informacje o autorach wystawy fotografii. UTW 1 DSC_9358 Podczas wystawy zaprezentowano dziesięć fotografii dawnego Andrychowa wypożyczonych z Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej autorstwa Alojzego Stuglika DSC_9365 DSC_9376 DSC_9380 DSC_9381 DSC_9385 DSC_9386 DSC_9395 DSC_9417 DSC_9436 DSC_9437 DSC_9442 DSC_9477 DSC_9479 DSC_9489 DSC_9490 Za przeprowadzone działania w roku 2012 / 2013 słuchacze UTW brawami i okolicznościowymi kwiatami podziękowali Prezes Stowarzyszenia Danucie Bańskiej. DSC_9502 DSC_9504 Kwiaty na ręce prezes UTW złożyła również Prezs Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich - Czesława Wojewodzic - podkreślając wspólny podmiot działań obu stowarzyszeń - ludzi starszych. DSC_9511 DSC_9517 DSC_9521 DSC_9526 DSC_9531 DSC_9538 DSC_9545 DSC_9547 DSC_9560 DSC_9568 DSC_9571 DSC_9575 DSC_9578 DSC_9579 DSC_9585 DSC_9588 DSC_9677

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2013

Projekt, realizacja i sponsoring strony