Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Ogólnopolskiej Federacji Stowarzy

29 września 2021
W dniu 24 września 2021 roku w Krakowie, w hotelu Wyspiański, w godz. 8.00 do 10.00 Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w którym wzięło udział 34 przedstawicieli UTW - Członków Federacji. Przewodniczącą Zebrania wybrana została Maria Zielony, a sekretarzem Zofia Krępa. Sprawozdanie z działalności za okres 2016-2021 (III kadencja) przedstawiła Prezes Zarządu Wiesława Borczyk. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Achinger odczytała pozytywną opinię Komisji do przedstawionego sprawozdania. Walne Zebranie podjęło jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu za okres 2016-2021. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Achinger przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 2016-2021, które zostało przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie. W kolejności przeprowadzono wybory Prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej na IV kadencję 2021-2025. Walne Zebranie jednogłośnie wybrało: Prezesa Zarządu Wiesławę Borczyk, Prezes Sądeckiego UTW oraz członków Zarządu Krystynę Jurczewską- Płońską, Prezes Gliwickiego UTW Marię Zielony, Prezes UTW Leszno, Krystynę Męcik, Prezes UTW Łazy, Teresę Grembę, Wiceprezes Świętokrzyskiego UTW Kielce Krystynę Krzemińską, Prezes UTW Świętochłowice. Walne Zebranie wybrało jednogłośnie członków Komisji Rewizyjnej: Krystynę Guzik, Prezes UTW Dabrowa Tarnowska Danutę Wiśniewską, Prezes UTW Gniezno, Krystynę Łaźnia, Prezes UTW Jaworzno. W imieniu zebranych Wiesława Borczyk podziękowała Elżbiecie Achinger, Prezes UTW Wieliczka i Danucie Bańskiej, b. Prezes UTW Andrychów, które nie kandydowały w wyborach do władz Federacji na IV kadencję, za pracę i zaangażowanie w działalności Komisji Rewizyjnej III kadencji. Po zakończeniu Walnego Zebrania, w czasie posiedzenia Zarządu, nastąpiło ukonstytuowanie Zarządu, z przydzieleniem funkcji: Prezes Zarządu - Wiesława Borczyk, Wiceprezes Zarządu - Krystyna Jurczewska - Płońska, Wiceprezes Zarządu - Maria Zielony, Skarbnik - Krystyna Męcik, Sekretarz - Teresa Gremba, Członek - Krystyna Krzemińska. Zarząd podjął uchwałę o ustanowieniu pełnomocników Zarządu w osobach: Wojciech Nalepa i Daniel Jachimowicz. W wyniku ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej została Krystynę Guzik, Wiceprzewodniczącą - Danuta Wiśniewska, Członkiem - Krystyna Łaźnia. Od godz.10.30 do godz. 16.00 uczestnicy Walnego Zebrania brali udział w ogólnopolskiej konferencji edukacyjnej pn. „ORGANIZACJE SENIORSKIE W DOBIE PANDEMII – STAN OBECNY I WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ”, organizowanej w ramach projektu „WSPÓLNE DZIAŁANIE – SKUTECZNE PARTYCYPOWANIE” współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021. Ogółem na konferencję przyjechało ponad 80 uczestników oraz zaproszeni goście.  W walnym zebraniu z ramienia naszego Uniwersytetu wzięła udział jako delegat Barbara Lachendro-Kruczała. Koleżanka Danuta Bańska zrezygnował z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2021

Projekt, realizacja i sponsoring strony