Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Informacja dla grupy turystycznej. W dn. 23.09.2020 –zamiast Wielka Bendoszka – Przełęcz Przgibek b

11 września 2020
 Środa 23.09.2020 – Leskowiec

Wyjazd autobusem z Dworca Autobusowego przy PKP w Andrychowie o godzinie 844 do Rzyk

Jagódek Mydlarze. Z  przystanku  przejście  duktem  leśnym  nad  domkami  do  schroniska

„ Leskowiec”. Odpoczynek i posiłek. Powrót tą samą trasą co wyjście a przy sprzyjających

warunkach pogodowych przejście przez szczyt „Leskowca” dalej czerwonym szlakiem i w lewo

drogą koło Zielinskiego na pętlę autobusową do Rzyk Jagódek. Odjazd godz: 1225, 1324, 1425 .

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2020

Projekt, realizacja i sponsoring strony