Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023|24

08 października 2023

5 października 2023 roku, o godz. 16:00 w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023|24

5 października 2023 roku, o godz. 16:00 w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”. Organizacja rozpoczęła swój 19. rok działalności wspólnie wysłuchanym hymnem studenckim Gaudeamus Igitur (Radujmy się więc). Uroczystość poprowadziła prezes Barbara Lachendro-Kruczała, która wręczyła licznie przybyłym przyszłym słuchaczom legitymacje. Pani Prezes przywitała Gości w osobach prorektora Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego dr hab.inż. Tomasza Knefela, prof. dr hab. Tadeusza Gadacza, władze miasta, przedstawicieli wielu organizacji współpracujących z naszym Stowarzyszeniem, a także Radę Programowo-Naukową, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie. Szczególnie przywitani zostali licznie przybyli słuchacze UTW i seniorzy społeczności lokalnej. Prezes krótko podsumowała dotychczasową działalność naszego Stowarzyszenia, gdzie w ciągu minionych lat przekroczyło jego progi wielu słuchaczy, którzy uczestniczyli w spotkaniach z ciekawymi ludźmi w ramach wykładów, zajęć, warsztatów, wycieczek i wspólnych wyjazdów.

Inaugurując nowy rok akademicki życzyła słuchaczom wszystkiego dobrego, korzystania z propozycji objętych programem.

Prezes zapoznała nas również z motywem przewodnim na nowy rok, jakim jest hasło ,,Nie ma lepszego leku niż Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Następnie głos zabrał profesor Tomasz Knefel, który przybliżył nam działalność Bielskiego Uniwersytetu oraz współpracę z UTW.

Wykład inauguracyjny pt. "O myśleniu w czasach bezmyślności” wygłosił profesor Tadeusz Gadacz. Przekazywane treści wzbudziły wśród słuchaczy bardzo duże zainteresowanie, o czym świadczyła chęć dalszych rozmów i nabywania w kuluarach książki napisanej przez Profesora.

Uroczystość uświetnił rodzinny zespół muzyczny "Surzyn Family”. Pięknej barwy głosu, brzmienia akordeonu, skrzypiec, klarnetu i pianina w wykonaniu Marysi, Helenki, Janka i Maksia słuchaliśmy z podziwem.

Inauguracja zakończyła się życzeniami pomyślnego, twórczego roku akademickiego. To piękne, doniosłe wydarzenie zapewne na długo zapadnie nam w pamięć.

Tresć: Barbara Gieruszczak-Biegun Zdjęcia: Stanisław Maszczyński


Projekt, realizacja i sponsoring strony