Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca”

10 czerwca 2013
4 Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” powstał ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. W ramach Funduszu Pożyczkowego NMP udzielane są preferencyjnie oprocentowane pożyczki dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, której siedziba znajdować się będzie na terenie województwa małopolskiego. Szczególnie preferowane są osoby do 24 r. życia oraz powyżej 50 r. życia. Ciągły nabór wniosków pożyczkowych odbywa się w Punktach Naborów Wniosków zlokalizowanych na terenie woj. małopolskiego (Sucha Beskidzka, Chrzanów, Kraków, Tarnów, Nowy Sącz). Oprocentowanie pożyczek- tylko 3,80% w skali roku. Maksymalna wysokość pożyczki 50 000,00 zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki 60 m-cy z możliwością 12 miesięcy karencji na spłatę kapitału. Pożyczka musi być zabezpieczona (szczegóły w regulaminie). Środki pożyczkowe mogą być przeznaczone na cele; inwestycyjny, obrotowy, inwestycyjno-obrotowy. W ramach realizacji projektu uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń oraz doradztwa grupowego i indywidualnego. Szczegóły w ramach projektu „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” znajdują się na stronie internetowej www.nowy-malopolski-przedsiebiorca.pl.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2013

Projekt, realizacja i sponsoring strony