Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Erystyka - czyli o sztuce prowadzenia sporów. Wykład: mgr Janusz Ślesak

29 stycznia 2022

Erystyka – wybrane zagadnienia

Prelegent w swoim wystąpieniu przedstawił wybrane zagadnienia erystyki rozumianej, jako sztuka prowadzenia sporów. Erystyka obejmuje umiejętności przekonywania innych o słuszności i prawdziwości prezentowanych poglądów. Stosowane w erystyce zasady rozumowania są tylko pozornie logiczne, a w istocie rzeczy są błędne. Erystyka narodziła się w Grecji (IV w.p.n. e.) w szkole megarejskiej, założonej przez Euklidesa z Megary. Tak rozumiana sztuka prowadzenia sporów została spopularyzowana (nawiązując do szkoły megarejskiej) przez publikację niemieckiego filozofa Artura Schopenhauera, zatytułowaną„Die Eristische Dialektik” 1864 r.(wyd.polskie: „Sztuka prowadzenia sporów”1902 r.).Wykładowca,przedstawiając konkretne przykłady, ilustrowane dodatkowo rysunkami A. Mleczki, zaprezentował argumenty (chwyty) erystyczne m. in. takie, jak: argumentum ad hominem (argument odnoszący się do człowieka), ad personam (argument odnoszący się do osoby),ad vanitatem (argument odnoszący się do próżności), ad populum (argument odnoszący się do upodobań ludu), ad baculum (argument odnoszący się do kija), ad ignorantiam (argument odnoszący się do niewiedzy) itd. Znajomość erystyki umożliwia unikanie nielojalnych argumentów w dyskusji, daje też możliwość wykrycia ich u współdyskutanta. Podstawowy cel erystyki to wygrać w sporze wbrew zasadom poprawnego rozumowania. Nazwa erystyki wywodzi się od greckiego słowa eris, oznaczającego zwadę, spieranie się. Podsumowując swoje wystąpienie prelegent przedstawił mit grecki o bogini Eris (bogini niezgody, chaosu i zwady), której atrybutem jest „jabłko niezgody”.Następnie zaproponował słuchaczom zapoznanie się z polskim wydaniem książki „Erystyka – czyli sztuka prowadzenia sporów” Artura Schopenhauera, z przedmową prof. Tadeusza Kotarbińskiego oraz z opracowaniem „Umiejętność przekonywania i dyskusji” autorstwa Tadeusza Pszczołowskiego. Na zakończenie, prowadzący zachęcił zebrane osoby do wysłuchania na platformie internetowej YT wykładu prof. Łukasza Turskiego pt. „Nauka w oparach oszustw” oraz wykładu prof. Piotra Węgleńskiego  zatytułowanego „Najnowsze dzieje głupoty w Polsce”.

 Tekst; mgr Janusz Ślesak DSCN1355DSCN1375DSCN1353DSCN1382DSCN1391DSCN1385DSCN1362DSCN1359DSCN1369DSCN1373DSCN1365DSCN1417

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2022

Projekt, realizacja i sponsoring strony