Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Czy idee są idealne

21 lutego 2013
14. lutego 2013 r. odbył się wykład pn. "Czy idee są idealne" poprowadzony przez dr Beatę Płonkę z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten wykład nawiązywał do drugiej pracy doktorskiej naszego gościa obronionej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na wykładzie omówione zostały różne znaczenia terminu „idea”, szczególnie w odniesieniu do odmiennego rozumienia idei w filozofii D. Hume’a i Platona. Rozumienia Hume’a i Platona zostały wyjaśnione w kontekście tego, czym jest byt oraz różnych sposobów istnienia. Omówiono podstawy koncepcji idei oraz metaforę jaskini opisaną przez Platona. Na zakończenie przybliżone zostały słuchaczom niektóre rozwiązania zastosowane przez R. Ingardena w jego ontologii, przede wszystkim charakterystyka idei, ich dwustronność i występowanie w zawartości stałych i zmiennych, jak również różne rodzaje idei (nieścisłe, ścisłe i proste oraz ogólne i szczegółowe). W rozwinięciu wiadomości – kilka fotografii ze spotkania. IMG_5624 IMG_5633 IMG_5634

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2013

Projekt, realizacja i sponsoring strony