Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

,,Bezpieczny Senior’’

25 marca 2024
21 marca 2024 r. - Konferencja "Bezpieczny Senior’’
,,Bezpieczny Senior’’

21 marca 2024 roku. W tym dniu odbywały się w Polsce spotkania poświęcone zagadnieniom związanym z życiem seniorów i ich bezpieczeństwem. Delegacja UTW w Andrychowie uczestniczyła w "Wiosennym Forum Seniora w Krakowie’’. Spora część słuchaczy brała też udział w  Konferencji "Bezpieczny Senior’’ w Andrychowie, która odbyła się w  Miejskim Dom Kultury. Organizatorem trwającego nadal cyklu spotkań o tej tematyce, jest Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego przy partnerstwie Województwa Małopolskiego. Tytuł konferencji to "Stop Manipulacji - nie daj się oszukać’’. Podczas spotkania poruszane były trzy ważne filary bezpieczeństwa osób 60 + : konsumenckie, drogowe i lekowe. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji specjalistów, wziąć udział w dyskusji, pozyskać materiały edukacyjne. Był to czas na wymianę doświadczeń. Jako że byliśmy współorganizatorami spotkania, jednym z prelegentów była nasza koleżanka Prezes Barbara Lachendro-Kruczała, która swoje wystąpienie potraktowała holistycznie, mówiąc o wielu obszarach, w jakich Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie, działa na rzecz osób senioralnych. Zaprosiła uczestników Konferencji do grona członków naszej, już prawie 270 osobowej Organizacji. Nasuwa się pytanie: - po co? Odpowiedź zawiera tytuł konferencji: dla bezpieczeństwa. Bo czyż nie poczujemy się bezpieczniej, gdy będziemy razem, uczestnicząc w  różnorodnych zajęciach i działaniach? Zapewne poczujemy wówczas swoją sprawczość, wiarę w siebie, będziemy zrelaksowani i radośni. Obcowanie z nauką, kulturą, sztuką, naturą, uczestnictwo w zajęciach ruchowych wpłynie na nasze zdrowie intelektualne, emocjonalne, fizyczne.

Każda osoba wstępująca w grono słuchaczy UTW, w zależności od własnych potrzeb i możliwości, może wybrać dla siebie odpowiednie działania. Nasza oferta dla Państwa jest ciekawa i różnorodna. Zapraszamy zatem do przeglądania z uwagą naszej strony internetowej!

Treść: Barbara Gieruszczak-Biegun


Więcej wpisów archiwalnych z roku 2024

Żelazny Szlak Rowerowy - 10.05.2024
Żelazny Szlak Rowerowy - 10.05.2024 Rowerowe Wycieczki 10 maja 2024
Trasa dzisiejszej wycieczki rowerowej: Godów - Karwina (Czechy) - Godów. 8 osób, 45 km.

czytaj dalej...

6 maja - wycieczka rowerowa
6 maja - wycieczka rowerowa Turystyka Rowerowe 06 maja 2024
Trasa dzisiejszej wycieczki: Kęty Podlesie PKP - Wilamowice -Witkowice - Andrychów. 6 osób, 33 km.

czytaj dalej...

29 .04.24r. wycieczka rowerowa 40 km
Leskowiec Jaszczurowa Jamnik 24 Kwiecień 2024r
Bystra - Kozia Góra - Lasek Cygański 17 Kwiecień 2024 r.
“Tajemniczy świat storczyków” - wykład mgr inż. Kazimierz Oboza

Projekt, realizacja i sponsoring strony