Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Rada Programowo-Naukowa -18 stycznia 2024 r

20 stycznia 2024
Rada Programowo-Naukowa
Rada Programowo-Naukowa -18 stycznia 2024 r

W dniu 18 stycznia 2024 roku w Sali Klubowej-Bibliotece UTW przy ul. Lenartowicza nr 7 odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowo-Naukowej, na którym obecni byli:

Przewodniczący Rady: mgr Janusz Ślesak,

Członkowie:

  • mgr inż. Danuta Bańska,

  • doktor hab. Czesław Ślusarczyk,

  • lekarz.med. Adam Rauk.


Komisja Rewizyjna w osobach:

  • Przewodnicząca: Barbara Zaborowska,

  • Członek: Anna Malata.


Zarząd ;

Prezes - Barbara Lachendro-Kruczała,

Sekretarz - Jadwiga Gałuszka,

Skarbnik - Wanda Olearczyk,

Członek - Barbara Gieruszczak-Biegun,

Członek - Elżbieta Woźniak,

Członek - Róża Maszczyńska

Członek - Irena Molendowska

Posiedzenie miało następujący porządek. Przewodniczący Janusz Ślesak przywitał przybyłych i przedstawił program spotkania, który został zaakceptowany. Następnie prezes Barbara Lachendro-Kruczała zapoznała nas i omówiła Program wykładów oraz zajęć na II semestr roku akademickiego 2023/2024. Członkowie Rady po wyrażeniu swoich opinii i uwag jednogłośnie zatwierdzili Program i pogratulowali Zarządowi bogatej oferty wzbogaconej chociażby o: wyjazd międzynarodowy do Grecji dla Grupy Zarządzającej, warsztaty fryzjerskie oraz rękodzieła, wznowienie uczestnictwa w Olimpiadzie zimowej, nowe projekty edukacyjno-poznawcze, stałą wystawę obrazów naszych twórców warsztatów malarskich w Banku Spółdzielczym w Andrychowie oraz planowaną integrację w/w z grupą malarską z Wilamowic. W wolnych wnioskach pojawiły się propozycje zorganizowania cyklicznych warsztatów z zakresu pierwszej pomocy oraz prośby do członków Rady Programowo-Naukowej o włączenie się w realizację wykładów z zakresu medycyny, geriatrii. Posiedzenie zakończył przewodniczący Janusz Ślesak dziękując obecnym za bogaty wachlarz planowanych przedsięwzięć. My, ze swojej strony, wyraziliśmy wdzięczność Radzie Programowo-Naukowej za opiniowanie programów i merytoryczne wsparcie, co pomaga nam wspólnie dbać o wysoką jakość oferty dla  naszych Słuchaczy.

Tekst, zdjęcia :Barbara Gieruszczak-Biegun

Zdjęcia; Elżbieta Woźniak

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2024

Karpik - 27 maja 2024
Karpik - 27 maja 2024 Rowerowe Wycieczki 27 maja 2024
Trasa dzisiejszej wycieczki: Andrychów (Plac Mickiewicza) - Wieprz - Przybradz - Graboszyce (Karpik) - Andrychów, 13 osób, 42 km.

czytaj dalej...

Warsztaty malarskie 25 maja br.
Warsztaty malarskie 25 maja br. Warsztaty Zajęcia malarskie 27 maja 2024
"To było pierwsze i z pewnością nie ostatnie spotkanie grup malarskich naszego i wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
25 maja w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie, uczestniczyliśmy we wspólnych warsztatach malarskich. Temat prac w zasadzie był dowolny z sugestią na formy organiczne, roslinne, I choć nie wszystkie prace zdołaliśmy ukończyć w trakcie tego czterogodzinnego spotkania, docelowo na jesieni planujemy zorganizowanie wspólnej wystawy."

czytaj dalej...

Zawadka - Bliźniaki - Zagórnik 22 Maj 2024 r.
Zawadka - Bliźniaki - Zagórnik 22 Maj 2024 r. Turystyka 24 maja 2024
Wycieczka udana choć nas deszcz trochę pogonił pozdrawiam J.

czytaj dalej...

Zapora w Świnnej Porębie - wycieczka
Zapora w Świnnej Porębie - wycieczka Wycieczki Rowerowe 20 maja 2024
Trasa dzisiejszej wycieczki rowerowej: Andrychów - Wadowice - Świnna Poręba (zapora) - Andrychów, 11 osób, 44 km.

czytaj dalej...

Trzonka 15 maja 2024 r.
Trzonka 15 maja 2024 r. 15 maja 2024

czytaj dalej...

Sekcja rowerowa 13 maja br.
Sekcja rowerowa 13 maja br. Rowerowe Turystyka 14 maja 2024

czytaj dalej...

Projekt, realizacja i sponsoring strony