Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Liderzy andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kształcą swoje kompetencje menadżerskie

03 listopada 2023

Liderzy andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
kształcą swoje kompetencje menadżerskie


Liderzy andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kształcą swoje kompetencje menadżerskie

Liderzy andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
kształcą swoje kompetencje menadżerskie

Po raz pierwszy Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” realizuje projekt „Liderzy andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kształcą swoje kompetencje menadżerskie” współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

W ramach projektu 10 przedstawicieli kadry zarządzającej UTW w Andrychowie weźmie udział w 10-dniowym kursie w Grecji z zakresu „Efektywnego zarządzania grupą”. Kurs zostanie zorganizowany w terminie 20 – 31.05.2024 (+2 dni podróży). Partnerem projektu jest organizacja Knowledge, Health & Education z siedzibą w Tolo posiadająca doświadczenie w realizacji różnorodnych międzynarodowych kursów i szkoleń.

Tematyka, która zostanie poruszona podczas kursu dotyczyła będzie następujących zagadnień:

- zarządzanie stresem i konfliktem w grupie,

- skuteczna i efektywna komunikacja w grupie,

- zasady wystąpień publicznych,

- włączenie społeczne i różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji, nauka tolerancji, otwartości,

- nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych,

- strategie zarządzania własną organizacją, zarządzania grupą, pracą.

Udział w mobilności to szansa dla kadry UTW w Andrychowie na podniesienie umiejętności językowych, nawiązanie nowych międzynarodowych kontaktów, wzrost świadomości międzykulturowej. Istotne znaczenie ma również wzrost wiedzy i umiejętności personelu w zakresie zarządzania projektami, co będzie miało przełożenie na następne realizowane przez organizację projekty. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt, realizacja i sponsoring strony