Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE w dniu 7 marca 2024 r. godz. 16.00

27 lutego 2024
Uczestnictwo w Walnym Zebraniu jest przywilejem i obowiązkiem Członka Stowarzyszenia
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE  w dniu  7 marca 2024 r. godz. 16.00

Z A P R O S Z E N I E

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w ANDRYCHOWIE”

w dniu 7 marca 2024 r. godz. 16.00 w Klubie ASM, Andrychów ul. Lenartowicza 7

PORZĄDEK ZEBRANIA


  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

  3. Zatwierdzenie porządku obrad.

  4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków

o ważności Walnego Zebrania.

  1. Sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2023 r.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r. wraz z wnioskiem o udzielenie

Zarządowi absolutorium.

7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu merytorycznego i finansowego,

- przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

- udzielenia absolutorium dla Zarządu.

8. Przedstawienie projektu planu działania i projektu budżetu na rok 2024.

Dyskusja, podjęcie uchwał.

9. Powołanie Pełnomocników Zarządu na IV kadencję.

Dyskusja, podjęcie uchwał.

10. Dyskusja –wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

W przypadku obecności na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, w ten sam dzień, piętnaście minut po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od ilości obecnych członków (§18; §19 p5 Statutu).

Za Zarząd

Prezes Zarządu

Barbara Lachendro-Kruczała


Więcej wpisów archiwalnych z roku 2024

Zagórnik - Wapiennik 03 Kwiecień 2024 r.wycieczki
Klimoska 27 marzec 2024 r.
Klimoska 27 marzec 2024 r. Turystyka Wycieczki 28 marca 2024


czytaj dalej...

Walarskie malarskie
Walarskie malarskie Warsztaty Zajęcia malarskie 25 marca 2024

czytaj dalej...

Kartka świąteczna
Kartka świąteczna Komunikaty bieżące 25 marca 2024

czytaj dalej...

,,Bezpieczny Senior’’
,,Bezpieczny Senior’’ Wydarzenia 25 marca 2024
21 marca 2024 r. - Konferencja "Bezpieczny Senior’’

czytaj dalej...

“Wiosenne Forum Seniora”
“Wiosenne Forum Seniora” Wydarzenia 21 marca 2024
Wiosenne Forum Seniora - 20 marca 2024, Kraków

czytaj dalej...

Projekt, realizacja i sponsoring strony