Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Konkurs fotograficzny dla każdego seniora.

17 stycznia 2024 Konkurs fotograficzny dla każdego seniora.
VII K O N K U R S F O T O G R A F I C Z N Y
" Foto muzyką duszy…"

1. Konkurs adresowany jest do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z woj. śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego i świętokrzyskiego.
2. Konkurs jest przewidziany w trzech kategoriach dotyczących Polski: architektura, przyroda/natura, człowiek.
3. Fotografie /max 2 szt. w jednej kategorii / należy nadesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konkurs.utw@wsb.edu.pl
4. Termin nadsyłania prac: 10 marca 2024 r.
5. Uczestnicy konkursu są proszeni o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dostępnego na stronie www.wsb.edu.pl/utw w dziale: Konkurs Fotograficzny 2024
6. Finał konkursu, wernisaż oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w maju 2024 r. w Dąbrowie Górniczej w siedzibie Akademii WSB, ul. Cieplaka 1 c.

Pytania proszę kierować na adres: stachem5@wp.pl lub telefonicznie: 606 905 173
St. Maszczyński

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

.ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. Fotografie do konkursu należy nadesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konkurs.utw@wsb.edu.pl w terminie do 10 marca 2024 r.
2. Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie w każdej kategorii (o wyborze kategorii i przynależności fotografii do kategorii decyduje uczestnik konkursu) zapisane w formacie JPEG o rozdzielczości 300 dpi i wymiarach minimum 20x30 cm.
3. Każda fotografia musi zostać zapisana w oddzielnym pliku, którego wielkość nie może przekroczyć 10 MB. Nazwa pliku będzie uważana za tytuł fotografii. W prawym dolnym rogu fotografii prosimy o umieszczenie nazwiska autora.
4. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, kadrowaniu i redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
5. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie mogą być pracami nagrodzonymi w innych konkursach.
6. W e-mailu, w którym są przesyłane zdjęcia na konkurs powinny znaleźć się następujące informacje: - imię i nazwisko uczestnika - numer telefonu kontaktowego - data i miejsce wykonania fotografii - przypisanie danej fotografii do kategorii konkursu - nazwa UTW, którego autor jest słuchaczem.
7. Po przesłaniu zdjęć uczestnik winien poinformować organizatora drogą telefoniczną (32 295 93 93) lub wysyłając wiadomość e-mail (konkurs.utw@wsb.edu.pl) o dokonaniu tej czynności, celem potwierdzenia ich wpłynięcia.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2024

Zagórnik - Wapiennik 03 Kwiecień 2024 r.wycieczki
Klimoska 27 marzec 2024 r.
Klimoska 27 marzec 2024 r. Turystyka Wycieczki 28 marca 2024


czytaj dalej...

Walarskie malarskie
Walarskie malarskie Warsztaty Zajęcia malarskie 25 marca 2024

czytaj dalej...

Kartka świąteczna
Kartka świąteczna Komunikaty bieżące 25 marca 2024

czytaj dalej...

,,Bezpieczny Senior’’
,,Bezpieczny Senior’’ Wydarzenia 25 marca 2024
21 marca 2024 r. - Konferencja "Bezpieczny Senior’’

czytaj dalej...

“Wiosenne Forum Seniora”
“Wiosenne Forum Seniora” Wydarzenia 21 marca 2024
Wiosenne Forum Seniora - 20 marca 2024, Kraków

czytaj dalej...

Projekt, realizacja i sponsoring strony