Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

O nas

Nasza Misja

Celem Stowarzyszenia jest: prowadzenie edukacji osób starszych w różnych dziedzinach nauk, aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego,propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego, propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej psychicznej i fizycznej. Cele te realizowane są poprzez organizowanie wykładów, warsztatów (malarskie, informatyczne, poetyckie), wystaw, zajęć z zakresu kultury fizycznej (gimnastyka, wycieczki turystyczne).

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba, która ukończyła, 50 lat, zakończyła pracę zawodową(emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne) i posiada minimum średnie wyszktałcenie.

W proponowanych przez Stowarzyszenie zajęciach mogą uczestniczyć osoby nie posiadające wykształcenia średniego, mają wówczas status słuchacza.

Stowarzyszenie zarejestrowano w dniu 27.04.2007 r. Nr KRS 0000279686
Regon 120480174, NIP 5512492138

Dodaj komentarz

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja