Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Historia Stowarzyszenia

Informacja o początkach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie

W dniu 06.10.2005r. w Andrychowie rozpoczął działalność eksperymentalny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pomysłodawczynią i organizatorką tego przedsięwzięcia była Danuta Bańska. Wraz z entuzjastą tego pomysłu Stanisławem Krzyścinem, na podstawie ogólnej idei UTW, wspólnie opracowali zasady i sposób działania takiego uniwersytetu w swoim mieście.

W założeniu projekt miał na celu aktywizację intelektualną, fizyczną i psychiczną i był skierowany do osób, które zakończyły pracę zawodową, ukończyły 50 lat i miały szczerą chęć ciągłego poznawania i rozumienia otaczającego świata.

Inicjatywie włączenia osób „duchem młodych w starszym wieku” do systemu kształcenia ustawicznego towarzyszyły motta:

słowa przypisywane Markowi Aureliuszowi

„ Zajrzyj w siebie!
W Twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie jeśli potrafisz je odszukać…”

i słowa Zbigniewa Załuskiego

„(…) lepiej się mylić w działaniu niż trwać biernie, lepiej błądzić w drodze niż stać w miejscu.”

Koncepcja ta spodobała się dyrektorowi Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, który udzielił inicjatywie bezcennej pomocy zapewniając lokal na wykłady- Klub Pod Basztą, przygotowując plakaty, „indeksy” oraz zapewniając sprzęt multimedialny.

Wieści rozchodziły się szybko, słuchaczy przybywało i z 28 osób rozpoczynających edukację pierwszy rok akademicki ukończyło 87 „studentów”.

Wykłady odbywały się co dwa tygodnie, w czwartki, słuchacze nie ponosili żadnych kosztów uczestnictwa, wykładowcy nie otrzymywali wynagrodzeń, organizatorzy pracowali społecznie. Przyjęto zasadę, że tematyka wykładów będzie różnorodna ( biologia, historia, historia sztuki, psychologia, medycyna, język polski, chemia, prawo) tak by każdy z uczestników mógł znaleźć coś szczególnie interesującego dla siebie. W każdym semestrze organizowano wycieczkę edukacyjną.

Wykładowcami byli nauczyciele szkół średnich z Andrychowa, lekarze, prawnicy, pedagodzy
oraz pasjonaci różnych dziedzin spoza swojej pracy zawodowej.

Śladem uczestnictwa w zajęciach były wpisy z poszczególnych wykładów w indeksie potwierdzone podpisem osoby prowadzącej.

Citibank Handlowy we współpracy z Fundacją Czartak zrealizował dla uczestników UTW projekt–spektakl „Powsinogi Beskidzkie” w dniu Światowego Dnia Citigroup dla Społeczności 18 listopada 2006r. Celem projektu było zaprezentowanie twórczości poety Emila Zegadłowicza.

Pierwszy rok akademicki został uroczyście zakończony w Muzeum Emila Zegadłowicza
w Gorzeniu Górnym. Słuchaczy przyjęły córka i wnuczka poety, niezwykłą atmosferę tego spotkania podkreślił występ młodzieży z grupy teatralnej Na Marginesie. W następnym roku akademickim(eksperyment był przewidziany na dwa lata) oprócz wykładów i wycieczek zaproponowano słuchaczom zajęcia dodatkowe-warsztaty malarskie, spotkania poetyckie
oraz kurs informatyczny i gimnastykę.

Ponieważ coraz więcej osób chciało uczestniczyć w zajęciach, Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępniła nieodpłatnie duże pomieszczenie w swoim Klubie i to miejsce przemieniało się co dwa tygodnie w salę wykładową.

Uroczyste zakończenie drugiego roku akademickiego odbyło się w Domu Kultury, wystąpiła grupa teatralna Na Marginesie oraz zespół taneczny Andrychów.

Towarzyszyła tej uroczystości wystawa prac malarskich grupy seniorów, która przygotowana przez prowadzącego- plastyka Jerzego Kozaka wzbudziła wielki podziw wśród wszystkich słuchaczy.

Certyfikaty uczestnictwa w drugim roku akademickim Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie pod patronatem Centrum Kultury i Wypoczynku odebrało 106 osób
(po pierwszym 87). Wszystkim osobom prowadzącym zajęcia wręczono pisemne podziękowania by chociaż w ten sposób wyrazić wdzięczność za ich bezinteresowną pracę.

Już pierwszy rok działalności udowodnił, że zapotrzebowanie na istnienie placówki edukacyjnej dla dorosłych jest ogromne i to oznacza, że eksperyment się udał.
W dniu 15 lutego 2007r. odbyło się Zebranie Założycielskie i 27 osób założyło stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”.

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Krakowie
w dniu 27.04.2007 r. pod numerem 0000 279686

Organizatorzy nieformalnej grupy Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie dziękują wszystkim, którzy działali na rzecz tego przedsięwzięcia, i których pomoc, entuzjazm, społeczna praca przyczyniły się do powstania i dwuletniej działalności ówczesnego eksperymentu.

Danuta Bańska

Dodaj komentarz

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja