Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kultury in vitro czyli jak sklonować roślinę w probówce

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie w ramach realizacji projektu: „Poznajemy, więc uczymy się” przeprowadziło kolejne działanie. Wykładem „Kultury in vitro czyli jak sklonować roślinę w probówce” zainteresowała wszystkich przybyłych dr Halina Olga Ślesak. Projekt pn „Poznajemy, więc uczymy się” realizowany jest od 01.10.2012 do 30.06.2013. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013. To właśnie w jego ramach przewidziano cykl ciekawych i inspirujących wykładów o różnorodnej tematyce.

Dr HALINA ŚLESAK

1987-1991 Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Andrychowie1991-1996 studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – kierunek biologia 1995-1996 Studium Pedagogiczne UJ1997-2002 studia doktoranckie na kierunku biologia UJ, zakończone obroną pracy doktorskiej pt. „Wpływ cukrów na rozwój zarodka, produkcję kalusa i regenerację in vitro u wybranych odmian rzepaku (Brassica napus L.)” w 2002 rokuOd 2006 adiunkt w Zakładzie Cytologii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki Uniwersytet Jagielloński

 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Zainteresowania badawcze: kultury in vitro tkanek roślinnych, mikropropagacja, organogeneza, wpływ genotypu na morfogenezę in vitro, aspekty histologiczne morfogenezy, badania zmienności genetycznej w kulturach tkankowych z zastosowaniem markerów molekularnych.

Obecna liczba cytacji=57, h-index=5 (wg Web of Science)

2001/2002 grant promotorski KBN
2007, 2008, 2009 granty finansowane z Wydziałowej Rezerwy na Badania Własne
2009 Nagroda zespołowa I stopnia J. M. Rektor UJ za osiągnięcia w pracy naukowej (z okazji inauguracji roku akademickiego 2009/2010)
2008 recenzje artykułów dla czasopism naukowych, np. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

– zajęcia dydaktyczne na kierunkach: biologia, biologia i geologia (specjalność ochrona przyrody), biologia i geografia, ochrona środowiska, seminaria magisterskie, pracownia specjalizacyjna
2010, 2011 Przewodniczący Komisji – egzaminy dyplomowe (licencjackie i magisterskie)
2009, 2011, 2012/2013 Promotor – prace magisterskie (5)
2010, 2011 Promotor – prace licencjackie (2),
2006, 2011 Prelekcje: Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk, sekcja biologiczna
2011 Nauczyciel – instruktor nauczania zdalnego (platforma edukacyjna) i stacjonarnego Młodzieżowa e-akademia nauk matematyczno – przyrodniczych
2011 Recenzje – prace magisterskie i licencjackie

 Działalność organizacyjna

2005, 2006, 2008 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na kierunek Biologia (studia stacjonarne I stopnia) – sekretarz
od 2011 Koordynator Instytutu Botaniki – grant europejski – Małopolski Regionalny Program Operacyjny MRPO.01.01.01-12-087/09 : „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia.” – modernizacja pracowni genetyczno – molekularnej Instytutu Botaniki
od 2012 Członek Rady Programowej kierunku biologia

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja