Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Wizyta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W dniu 16.05.2016 r. grupa słuchaczy naszego UTW ciekawa informacji o tym, skąd bierze się woda w naszych kranach oraz jak oczyszcza  się wytwarzane przez nas ścieki, zebrała się w świetlicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie. Tam przywitał nas Prezes Spółki Jan Mrzygłód i przedstawił krótko historię firmy od jej powstania w dniu 1.05.1955 r.

wszyscy + prezes (2)

Mówił o podstawowych zadaniach ZWiK Sp. z o.o. czyli: zaopatrzeniu w wodę ludności, przemysłu, szkół, sklepów itp. na terenie gminy Andrychów oraz odbiorze i oczyszczaniu ścieków z terenu gminy Andrychów.

Opowiedział o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unijnych, który pozwolił zastosować nowoczesną technologię oczyszczania ścieków, wykonać ponad 80 km kanalizacji, budowę tłoczni ścieków w Inwałdzie, uszczelnienie rurociągu wodociągowego Czaniec – Andrychów oraz modernizację stacji uzdatniania wody na Olszynach. W dniu 3 lutego 2012 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności, w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013” projektu pod tytułem: „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”.  Planowany całkowity koszt realizacji projektu wyniósł   88.269.047,11 złotych, z czego kwota 43.431.205,87 złotych stanowi dotację z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Projekt został wykonany w całości.

Następnie Pan Prezes wraz z mistrzem Wojciechem Mikołajkiem zaprosił nas do zwiedzania terenu oczyszczalni. Dowiedzieliśmy się, że technologia tej oczyszczalni ścieków polega  na mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków bez biologicznego usuwania substancji biogennych (azot, fosfor) . Fosfor  redukowany jest  przy  użyciu  środków  chemicznych  / siarczan  żelaza /. Obejrzeliśmy obiekty, na których przebiega oczyszczanie mechaniczne czyli kraty, piaskownik, osadniki  wstępne. Mogliśmy zobaczyć laboratorium oraz obiekty oczyszczania biologicznego: komory  osadu  czynnego, zagęszczacze osadu, wydzielone komory fermentacyjne z wymiennikami  ciepła, osadniki  wtórne, odwadnianie osadów  ściekowych  po  fermentacji. W komorach fermentacyjnych powstaje biogaz w ilości do 250 000m3 rocznie, który jest wykorzystywany do wytwarzania ciepła w procesie technologicznym.

Dzięki uprzejmości i cierpliwości oprowadzających zainteresowani słuchacze mogli otrzymać odpowiedzi na najbardziej dociekliwe pytania dotyczące funkcjonowania Zakładu.

gr osady  basen  osady  grupa kula    mistrz  bud  rury1  centrum  laborat  wnętrze

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja