Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zaproszenie na Walne Zebranie

Z A P R O S Z E N I E

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w ANDRYCHOWIE”

w dniu 05 lutego 2015 r. godz.17.00 w Klubie ASM, Andrychów ul. Lenartowicza 7 ,

PORZĄDEK ZEBRANIA

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał
i Wniosków o ważności Walnego Zebrania.
5. Sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe z działalności
Stowarzyszenia za 2014 r.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r. wraz
z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.
7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
– przyjęcia sprawozdania Zarządu merytorycznego i finansowego,
– przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
– udzielenia absolutorium dla Zarządu.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego
za okres 2011 -2014.
9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania za okres 2011-2014.
10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
– przyjęcia sprawozdania Zarządu za okres 2011-2014,
– przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 2011-2014
11. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie liczby Członków Zarządu i liczby
Członków Komisji Rewizyjnej na następną kadencję,
12. Przeprowadzenie wyborów Zarządu, Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
– zgłoszenie kandydatów przez Zarząd Stowarzyszenia,
– zgłoszenie kandydatów przez indywidualnych Członków Stowarzyszenia,
– głosowanie, podjęcie uchwał.
13. Przedstawienie kierunków działania na kolejną kadencję władz, planu
działania i budżetu na rok 2015, dyskusja, podjęcie uchwały.
14. Dyskusja –wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

W przypadku obecności na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, w ten sam dzień, piętnaście minut po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od ilości obecnych członków (§18; §19 p5 Statutu).

Za Zarząd
Prezes Zarządu

Danuta Bańska

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja