Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zakończenie roku akademickiego 2012-2013 i uroczyste podsumowanie projektu „Młodzi duchem, bogaci doświadczeniem”

Od listopada 2012 roku Stowarzyszenie realizuje projekt pt. „Młodzi duchem, bogaci doświadczeniem”. Dzień 13. czerwca 2013 r. był ostatnim dniem niektórych działań, przewidzianych w projekcie. Licznie zgromadzonych gości, wraz z przedstawicielami samorządu (m. in. Burmistrzem Andrychowa Tomaszem Żakiem), delegacjami stowarzyszeń i przedstawicieli rady programowej UTW powitała Prezes UTW – Danuta Bańska. W spotkaniu nie mogli uczestniczyć zaproszenie goście – Poseł na Sejm RP Marek Polak oraz Marszałek Małopolski – Marek Sowa. Obaj przesłali na ręcę Prezes UTW listy gratulacyjne. Na ostatni wykład w roku 2012/2013 zaproszona została również społeczność Gminy Andrychów. Władze Stowarzyszenia chcą, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o działalności UTW, miało szansę zobaczyć, że realizacja działań związanych z projektem przyniosła wszystkim uczestnikom radość, przyczyniła się do wytworzenia więzi przyjaźni między uczestnikami zajęć, doprowadziła do większego zrozumienia między młodzieżą i seniorami. Uczestnicy uroczystości mieli niepowtarzalną okazję aby wysłuchać niezwykle interesujący wykład na temat pracy naszych mózgów,  konieczności dbania o jego sprawność w każdym wieku. Wykład prowadził znany i ceniony nie tylko w Polsce prof. dr hab. Jerzy Vetulani – biochemik, neurobiolog, psychofarmakolog, pracownik Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie i autor wielu publikacji. Po wykładzie Kierownik Projektu Maria Krummel omówiła działania przeprowadzone w Projekcie i osiągnięte rezultaty. Zaprezentowano wszelkie działania związane z projektem „Młodzi duchem, bogaci doświadczeniem”. Były to: warsztaty języka angielskiego, zajęcia ćwiczące orientację w terenie, zajęcia sportowo rekreacyjne, warsztaty wokalne, warsztaty fotograficzne, zajęcia doskonalące pamięć. W trakcie wieczoru miał miejsce finał warsztatów wokalnych i fotograficznych – uczestnicy warsztatów fotograficznych zaprezentowali wystawę „Andrychów wczoraj i dziś w różnym obiektywie” oraz prezentację multimedialną swoich prac, natomiast członkowie grupy wokalnej wraz ze współpracującą z nimi młodzieżową grupą teatralną JAKA? zadbali o muzyczną oprawę uroczystości. Przeprowadzony został również konkurs na najlepsze prace fotograficzne, a rolę jurorów pełnili wszyscy obecni na zakończeniu – poprzez głosowanie na wybrane prace. Fotoreportaż z zakończenia projektu oraz opis działań realizowanych w jego ramach – w czytaj więcej.

Informację o realizowanym programie przedstawiła Maria Krummel

Jak się to wszystko zaczęło? W lipcu 2012 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłosiło konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych. Konkurs związany był z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej,  promował kulturę aktywności osób starszych po to, by zwrócić uwagę opinii publicznej na wkład, jaki te osoby wnoszą do społeczeństwa.  Stowarzyszenie UTW złożyło wniosek i ku wielkiej radości otrzymało dotację z Unii Europejskiej w wysokości 7161 Euro (całkowity koszt projektu to 8715 Euro). Projekt realizowany był przez 8 miesięcy. Nad właściwym jego przebiegiem i terminowością zadań a także odpowiednim wydatkowaniem otrzymanych środków czuwały Maria Krummel i Teresa Młocek.

Jakie podjęto działania?

Przeprowadzono promocję projektu. Były plakaty rozwieszone w rożnych miejscach miasta, informacje radiowe, wywiady w lokalnym radiu w których uczestnicy projektu dzielili się ze słuchaczmi swoimi wrażeniami. Rozmowa w radiu prowadzona była na żywo, co było powodem zdenerwowania i stresu, ale również było to dla seniorów dużym wyzwaniem i nowym doświadczeniem.

Bieżące informacje umieszczane były na naszej stronie internetowej, portalu Urzędu Miejskiego  www.andrychow.eu i stronach Partnerów projektu, a także stronach patronów medialnych. Członków UTW informowano o wszystkich działaniach na wykładach.

Chętni zapisywali się na wybrane przez siebie zajęcia. Okazało się, że liczba chętnych jest znacznie wyższa niż zaplanowano w projekcie. Wymagało to przeprowadzenia rozmów wstępnych z osobami, które miały prowadzić zajęcia i prawie wszyscy wyrazili zgodę na zwiększenie liczebności grup.

Jako pierwsze rozpoczęły się zajęcia ćwiczące orientację w terenie. Zajęcia adresowane były do członków Nieformalnej Grupy Turystów Indywidualnych działającej w ramach  UTW. Wzięło w nich udział 14 osób. Zajęcia prowadził Pan Jan Stawarz . Najpierw odbyły się zajęcia warsztatowe, na których  seniorzy przypominali sobie, albo uczyli się jak się czyta z mapy, wyznacza azymut i odszukuje punkt w terenie. Potem były zajęcia w terenie i praktyczne wykorzystanie teorii, a na koniec udział w zawodach Marszu na Orientację. Słuchacze UTW uczestniczyli w ANDiNO – Andrychowskiej Imprezie na Orientację, w dwóch jej edycjach – zimowej i wiosennej. Startowali w kategorii weterani, w 3 drużynach o nazwach, które sami nadali: LOTKI, POHOTKI i ZOFIJKI. Marsz zimowy odbywał się w rejonie Pańskiej Góry w trudnych warunkach, trzeba było pokonywać zaspy śnieżne i różne nieprzewidziane przeszkody. Podczas marszu wiosennego dopisała śliczna, słoneczna pogoda i maszerowanie było samą przyjemnością. Miejscem wiosennej imprezy były tereny pod Złotą Górką w Targanicach. Udział w zawodach był kolejnym nowym doświadczeniem, dla młodzieży natomiast zaskoczeniem, bo przecież do tej pory tylko Oni startowali w takiej imprezie. Najpierw młodzież patrzyła na dorosłych z wielkim zdziwieniem, a oni czuli się niepewnie, ale już wkrótce po starcie, na trasie niezwykle miła była wzajemna pomoc, rozmowy i pozdrowienia. Młodzież zaakceptowała starszych, a oni pokazali, że ludzie w starszym wieku też potrafią być aktywni, roześmiani i radośni. Słuchacze UTW ukończyli oba marsze (zimowy i wiosenny), radząc sobie ze wszystkimi zadaniami. Ich udział został dostrzeżony.

Kolejnym realizowanym zadaniem były zajęcia sportowo – rekreacyjne. Taka szumna nazwa została nadane w projekcie gimnastyce, którą prowadzili w swoim Klubie Bożena i Robert Nicieja. Zajęcia odbywały się od stycznia do końca kwietnia, wzięło w nich udział 20 osób (2 grupy po 10 osób). Uczestnikami były kobiety, które raz w tygodniu przez 1 godzinę wykonywały ćwiczenia i słuchały komendy prowadzących : biodra do przodu, pępek wcisnąć, brzuch wciągnąć, szyja długa. Uczestniczki zaciskając zęby, stękając, ocierając pot i wstrzymując oddech, sumiennie i ambitnie wykonywały polecenia – słysząc w nagrodę „oddychać gwiazdy” ! :) .  Kolejne pochwały to fajnie, lux, super! Ćwiczenia były dobrane i dostosowane do możliwości uczestników, a prowadzący zajęcia czuwali nad właściwym ich wykonaniem tak, aby wykonywane działania przynosiły najlepszy możliwy skutek.

Język angielski. Od stycznia br. przez 5 miesięcy, słuchacze UTW wkuwali słówka i gramatykę języka angielskiego łamiąc sobie język i wysilając umysł, ale skutecznie idąc do przodu, pokazując wszystkim, a przede wszystkim sobie, że potrafią! Dopingowali ich w tej nauce członkowie rodzin, a w szczególności dzieci i wnuki, co było niezwykle budujące i motywujące do jeszcze solidniejszej pracy. Zainteresowanie nauką języka angielskiego wśród członków UTW jest bardzo duże. Tylko nieliczni mieli możliwość nauki tego języka w szkole lub na studiach. Żyjąc za żelazną kurtyną brakowało motywacji do nauki języków obcych. Teraz kiedy świat leży otworem, a dzieci lub wnuki przebywają poza granicami naszego państwa  język bardzo się przydaje. Zajęcia prowadził Pan Mirosław Toma, w dwóch grupach po 9 osób. Jedna osoba zrezygnowała i naukę ukończyło 17 osób. Wszyscy otrzymali dobre podstawy do dalszego samodzielnego uczenia się i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warsztaty pt. „Kształcenie pamięci doskonałej” prowadzone były w Klubie UTW mieszczącym się przy ul. Lenartowicza 7 Prowadziła je  Pani Grażynę Fąferko. Zajęcia te również cieszyły się wielkim zainteresowaniem słuchaczy. Prowadzone były w dwóch grupach każda po 13 osób. Były to zajęcia doskonalące pamięć, uczestnicy zdobywali wiedzę teoretyczna i praktyczną na temat technik zapamiętywania, ćwiczyli swoje szare komórki i cieszyli się z szybko osiąganych efektów. Jak sami stwierdzili ułatwiło im to funkcjonowanie w życiu codziennym i społecznym. Wszyscy uczestnicy podkreślali niezwykle miłą atmosferę na zajęciach i bardzo ciepłe podejście Pani Grażyny, która prowadziła zajęcia.

Kolejne działanie projektowe, to warsztaty wokalne, na których prowadzona była nauka śpiewu i interpretacji piosenek w klimacie lat 60-tych i 70-tych. W to działanie zaangażowani byli słuchacze UTW (11 kobiet) i młodzież z grupy teatralnej JAKA? (5 osób). Zajęcia prowadzone były pod okiem instruktorki – Pani Kingi Piesko, która opracowała wstępny scenariusz programu i uczyła właściwego wykonania piosenek . Końcowe próby odbywały się przy akompaniamencie  Pana Dariusza Wilka. Młodzież poznawała piosenki z czasów młodości słuchaczy UTW ale również poznawała osoby, które mogłyby być ich babciami, poznawała ich patrzenie na świat i sposób podejścia do pracy, do problemów, do tego co śmieszy, a co stresuje. Koncert do którego wspólnie młodzież i seniorzy przygotowywali się od stycznia był częścią wieczoru.

Warsztaty fotograficzne, to następne działanie przeprowadzone wspólnie z młodzieżą. Warsztaty składały się z dwóch części: jako pierwsze przeprowadzono szkolenie skierowane tylko do członków UTW, które dotyczyło obsługi programów do obróbki zdjęć. Młodzież nie potrzebowała takiego szkolenia, gdyż świetnie jest zorientowana w tych zagadnieniach. Szkolenie przeprowadzone zostało bezpłatnie przez Urząd Miejski w Andrychowie, a prowadził je Pan Grzegorz Semik. Zajęcia odbywały się w sali komputerowej należącej do Centrum Kultury i Wypoczynku i wzięło w nich udział 9 seniorów. Zdobyli  wiedzę i umiejętność obsługi dwóch ogólnodostępnych programów do obróbki zdjęć tj. Picassy i Photoscap’a. Drugą część warsztatów prowadził Pan Jarosław Skupień. Zajęcia odbywały się głównie w plenerze i wzięła w nich udział również młodzież – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie. 4-osobową grupę młodzieży wybrał i otoczył opieką nauczyciel tej szkoły Pan Tomasz Pasternak . Uczestnicy warsztatów poznali metody dobrego fotografowania, podstawy właściwego kadrowania, nauczyli się sprawnej obsługi aparatu. Fotografowali krajobrazy, ludzi, stałe obiekty zdobywając umiejętność patrzenia i próbując na swoich fotografiach pokazać to, na co zwykle nie zwracamy uwagi. Pomimo, że w okresie pracy w plenerze aura była kapryśna (kwiecień – maj) i przeważnie padał deszcz, dla grupy fotografików w chwili robienia zdjęć niebo się rozpogadzało. Uczestnicy zajęć posądzali, że to Pan Jarek Skupień ma jakieś specjalne względy tam w górze. Następnie wszyscy swoje zdjęcia poddali obróbce technicznej przy pomocy poznanych na szkoleniu programów. Do tego niezbędne były komputery, które udostępniło Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie. Przy tych pracach bardzo pomocna była młodzież, bo dla nich praca na różnego typu programach to przecież bułka z masłem. Seniorzy bardzo doceniali ich pomoc, podpowiedzi, które przekazane były w bardzo spokojny i zrozumiały sposób. Z wybranych zdjęć powstała wystawa fotograficzna pt. „Andrychów wczoraj i dziś w różnym obiektywie”, której wernisaż przewidziano w dniu kończącym projekt. Wystawa była również konkursem na najlepsze prace – głosowali uczestnicy spotkania. Wszystkie głosy zostały policzone, a wyniki konkursu ogłoszono po występie grupy wokalnej. Wtedy również wręczono nagrody za 3 pierwsze miejsca .

Jak wspominaliśmy – wspaniały wykład pana prof. Jerzego Vetulaniego też odbył się w ramach projektu.

Po co to wszystko?

Przede wszystkim chcieliśmy aby młodzi ludzie przestali kojarzyć seniora z osobą starszą siedzącą w domu, narzekającą i wiecznie niezadowoloną. Zauważyli natomiast, że ludzie starsi mają swoje pasje, nie boją się wyzwań, potrafią włączyć się w różne działania i osiągać postawiony cel. Pokazując aktywną osobę starszą chcieliśmy zmienić wewnętrzne przekonanie ludzi młodych i obalić stereotypy dotyczące starszego pokolenia.

- Członkowie naszego Stowarzyszenia swoim działaniem udowadniają, że wiek nie stanowi żadnej przeszkody w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności. Wiedzą oni że bycie aktywnym, nauka języków obcych czy umiejętność obsługi programów komputerowych to aspekty, które umożliwiają rozwój pasji oraz motywują do dalszej edukacji.

- Zdobywaliśmy nową wiedzę i integrowaliśmy się, a integracja to nauka wzajemnej tolerancji.

- Po każdym działaniu uczestnicy projektu wypełniali ankiety, z której wynika, że uczestnicy projektu uwierzyli w swoje możliwości oraz nabrali pewności siebie w kontaktach z otoczeniem.

- Pomimo, że skończył się Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, nie kończy się jego idea. Świadczy o tym chociażby fakt, że dzisiaj mówimy o projekcie, który promuje tę ideę.

Na zakończenie prezentacji projektu Maria Krummel podziękowała wszystkim uczestnikom projektu za ich postawę i odpowiedzialność, opiekunom grup za to, że wywiązywali się ze swoich obowiązków, wszystkim osobom prowadzącym zajęcia za ich zaangażowanie, cierpliwość i wyrozumiałość, za stworzenie niezwykle miłej, ciepłej atmosfery na zajęciach. Uczestnicy będą długo to pamiętać i życzliwie wspominać.

Podczas spotkania podziękowano również partnerom projektu. Byli nimi: Urząd Miejski w Andrychowie, Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, Liceum Ogólnokształcące im Marii Curie – Skłodowskiej w Andrychowie, Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wiejski Dom Kultury w Targanicach, SKKT (Szkolne Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze) przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie, PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze) w Wadowicach, Wiejski Dom Kultury w Targanicach.

Partnerami medialnymi projektu byli:

Radio Andrychów,
Nowiny Andrychowskie,
Andrychowski Portal Internetowy www.andrychow.pl,
oraz dodatkowo – patronem medialnym zakończenia projektu była Telewizja Kraków.

Zakończenie kolejnego roku. Czas podsumowań i wspomnień. Ileż ciekawych chwil wydarzyło się w trakcie trwania semestru. Za przeprowadzone działania słuchacze UTW brawami i okolicznościowymi kwiatami podziękowali Prezes Stowarzyszenia Danucie Bańskiej.

Szczególnym wydarzeniem wieczoru był występ sceniczny uczestniczek warsztatów wokalnych oraz młodzieży z grupy teatralnej Jaka? Zaprezentowano piosenki – hity dawnych lat, które i dzisiaj chętnie są słuchane nie tylko przez osoby dorosłw, ale i młodzież. Któż nie pamięta tych pieknych melodii! Kwiat czerwony, Dozwolone od lat osiemnastu, Gdy mnie kochać przestaniesz i inne szlagiery poprzedniego wieku. Wszystko zaprezentowano nie tylko wokalnie, ale też z odrobiną scenicznego żartu – w konwencji koncertu życzeń. Wystepujących na scenie nagrodzono gorącymi brawami!

Zapraszamy na fotoreportaż!

DSC_9356

Przybywających na uroczyste zakończenie witały plakat projektu i informacje o autorach wystawy fotografii.

UTW

1

DSC_9358

Podczas wystawy zaprezentowano dziesięć fotografii dawnego Andrychowa wypożyczonych z Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej autorstwa Alojzego Stuglika

DSC_9365

DSC_9376

DSC_9380

DSC_9381

DSC_9385

DSC_9386

DSC_9395

DSC_9417

DSC_9436

DSC_9437

DSC_9442

DSC_9477

DSC_9479

DSC_9489

DSC_9490

Za przeprowadzone działania w roku 2012 / 2013 słuchacze UTW brawami i okolicznościowymi kwiatami podziękowali Prezes Stowarzyszenia Danucie Bańskiej.

DSC_9502

DSC_9504

Kwiaty na ręce prezes UTW złożyła również Prezs Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich – Czesława Wojewodzic – podkreślając wspólny podmiot działań obu stowarzyszeń – ludzi starszych.

DSC_9511

DSC_9517

DSC_9521

DSC_9526

DSC_9531

DSC_9538

DSC_9545

DSC_9547

DSC_9560

DSC_9568

DSC_9571

DSC_9575

DSC_9578

DSC_9579

DSC_9585

DSC_9588

DSC_9677

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja