Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” w dniu 15 lipca 2021 roku godz. 15,00 a Klubie ASM ul. Lenartowicza

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał  i Wniosków                  o ważności Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego            z  działalności Stowarzyszenia za 2020 r.
 6. dyskusja, b) podjęcie uchwał.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działania Komisji Rewizyjnej za 2020 r.                  wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 8. dyskusja, b) podjęcie uchwał.
 9. Przedstawienie projektu budżetu i planu działania na 2021 r.
 10. a) dyskusja, b) podjęcie uchwał.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Zebrania.

 

 

Zgodnie z §18 i §19 ust.3 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku obecności na Walnym Zebraniu mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, przyjmując  za  wymagane  quorum  ilość  obecnych  na Walnym  Zebraniu.  Drugi  termin  Walnego  Zebrania  ustala  się  na  dzień  15 lipca   godz. 15,15.

Za Zarząd                                                                                                                                                                Prezes Zarządu

Zbigniew Lot

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja