Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Miesięczne archiwum: luty 2022

Przypomnienie; 2.03.2022 r. wyjazd do Krakowa na koncert tenorów

Wyjazd 2 marca br. o godz.1630   przy hali sportowej w Andrychowie, 1635 przystanek autobusowy przy BP.

Należy zabrać ze sobą Certyfikat lub zaświadczenie  oraz maseczkę.

Spotkanie integracyjne Luty 2022 r.

W dniu 24 lutego br. w restauracji „Adria”odbyło się spotkanie Integracyjne Członków Stowarzyszenia UTW , towarzystwo się super bawiło przy DJ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trzonka 23.02.2022 r.- wycieczka

1 2 3 4 5 6 7 8 DSCN1487 (1)

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW UTW

ZAPROSZENIE
NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
„Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”
w dniu 9 marca 2022 roku godz. 16.00 w Klubie ASM ul. Lenartowicza 7

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania, powitanie zebranych, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
Uchwał i Wniosków.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
o ważności i prawomocności Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego
z działalności Stowarzyszenia za 2021 r.
a) dyskusja, b) podjęcie uchwał.
6. Przedstawienie sprawozdania z działania Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
a) dyskusja, b) podjęcie uchwał.
7. Przedstawienie projektu budżetu i planu działania na 2022 r.
a) dyskusja, b) podjęcie uchwał.
8. Powołanie Pełnomocników Zarządu na III kadencję.
a) dyskusja, b) podjęcie uchwał.
9. Wybór Samorządu Słuchaczy
a) sprawozdanie Samorządu Słuchaczy z działalności II kadencji
b) zgłaszanie kandydatów na III kadencję
c) podjęcie uchwały.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie Zebrania.

Zgodnie z §18 i §19 ust.5 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku obecności na Walnym Zebraniu
mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim
terminie, przyjmując za wymagane quorum ilość obecnych na Walnym Zebraniu. Drugi
termin Walnego Zebrania ustala się na dzień 9 marca godz. 16.15.

Za Zarząd
Prezes Zarządu
Zbigniew

Informacja o Olimpiadzie zimowej

W załączeniu przesyłamy plakat oraz zaproszenie na IX Ogólnopolską Zimową Senioriadę  w Rabce-Zdroju. Ponadto przesyłamy regulaminy oraz opisy poszczególnych konkurencji.

Zaproszenie Senioriada 2022

OPIS KONKURENCJI 2022

Regulamin slalomu giganta 2022

 

 

 

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja