Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Miesięczne archiwum: luty 2019

Walne Zebranie

W dniu 28.02.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”. Zebranie odbyło się zgodnie z ustalonym porządkiem. Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium.

głosowanie

Przeprowadzono wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Prezesem Zarządu został Zbigniew Lot. Członkami Zarządu zostały: Barbara Bubak, Jadwiga Gałuszka, Kazimiera Kurek, Barbara Lachendro-Kruczała, Wanda Olearczyk, Elżbieta Woźniak. Wybrany został również skład Komisji Rewizyjnej, której Członkami zostały: Helena Kusina, Zofia Malarz i Zofia Romańska-Oboza.

Następnie zgodnie z programem nastąpiło przedstawienie kierunków działania na kolejną kadencję władz, projektu planu działania i projektu budżetu na rok 2019. Podjęto odpowiednie uchwały.

danusia   Ewa Danuta   róze   Helena Lot   Lot

Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku o tym, że żarty się skończyły

Andrzej Fryś

Ten tekst ukaże się w kwietniowych „Nowinach Andrychowskich”

21 lutego dr Bartosz Lisowski wygłosił dla andrychowskich słuchaczy UTW wykład zatytułowany „Schyłkowy antropocen – dzwon, który bije Tobie”. W tytule posłużył się autor spopularyzowanym przez E. Hemingwaya cytatem z angielskiego poety barokowego Johna Donne: „…nigdy nie pytaj, komu bije dzwon: on bije tobie”. Chodziło o to, aby temat wykładu należycie udramatyzować.

Lisowski Aureliusz

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE

Z A P R O S Z E N I E 

 NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE  CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w ANDRYCHOWIE”

w dniu  28 lutego 2019 r. godz. 16.00 w Klubie ASM, Andrychów ul. Lenartowicza 7

 

PORZĄDEK ZEBRANIA

 

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków o ważności Walnego Zebrania.
 5. Sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2018 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r. wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

–  przyjęcia sprawozdania Zarządu merytorycznego i finansowego,

–  przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

–  udzielenia absolutorium dla Zarządu.

 1. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu i liczb członków  Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.
 2. Przeprowadzenie wyborów: Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

– zgłoszenie kandydatów przez Zarząd Stowarzyszenia,

– zgłoszenie kandydatów przez indywidualnych Członków Stowarzyszenia,

– głosowanie, podjęcie uchwał.

 1. Przedstawienie kierunków działania na kolejną kadencję władz, projektu planu działania i projektu budżetu na rok 2019, dyskusja, podjęcie uchwał.
 2. Dyskusja –wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

 

W przypadku obecności na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, w ten sam dzień, piętnaście minut po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od ilości obecnych członków (§18;  §19 p5 Statutu).

 

 

                                                                                                              Za Zarząd

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                          Danuta Bańska

Wyjazd na balet „Jezioro Łabędzie”

12 kwietnia 2019 r. (piątek) organizowany jest wyjazd do Bielskiego Centrum Kultury na balet „Jezioro Łabędzie” w wykonaniu Narodowego Baletu Klasycznego z Kijowa.

Koszt biletu, przejazd i ubezpieczenie dla członków UTW – 50 zł, dla osób niebędących członkami Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” – 60 zł.

Wyjazd odbędzie się 12.IV. 2019 r. o godz. 1500 spod Intermarche oraz o 1505 spod Hali Sportowej.

Helena Kusina

Plan wycieczek na marzec

Plan wycieczek turystyczno – rekreacyjnych Turystów Indywidualnych

Stowarzyszenia “ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”

Marzec 2019 r.

 

Środa  06.03.2019 – Potrójna

  Wyjazd autobusem z pętli autobusowej na osiedlu w Andrychowie o godzinie 845 do Rzyk  Praciaków.                 Z przystanku przejście drogą i w prawo przez mostek dalej szlakiem „Białych Słońc” i  drogą  oraz duktem leśnym  do Chatki  Ani i  Rafała Mikołajków.  Odpoczynek  i posiłek. Powrót tą samą trasą co wyjście. Odjazd do Andrychowa z pętli  Praciaki o godz.: 1317, 1434.

 Środa  13.03.2019 – Trzonka

  Wyjazd autobusem z pętli autobusowej na osiedlu w Andrychowie o godz: 807 do Brzezinki Górnej.                    Z przystanku przejście drogą, później szlakiem zielonym do Chatki PTTK „Limba”. Odpoczynek i posiłek oraz pieczenie kiełbasek, kaszanki. Powrót tą samą trasą co wyjście.  Odjazd do Andrychowa z Brzezinki Górnej o godz: 1200, 1325, 1500.

Środa 20.03.2019 – Warownia nad Traktem

  Wyjazd autobusem z pętli autobusowej na osiedlu w Andrychowie o godz: 807 do  Nowej  Wsi. Z przystanku przejście szlakiem czarnym, z odbiciem z trasy w lewo na Warownię nad Traktem. Przerwa i odpoczynek. Dalszy  kierunek  wycieczki szlakami  czarnym i czerwonym na Potrójną do  Chatki  Ani  i  Rafała  Mikołajków. Odpoczynek i posiłek. Zejście na pętlę do Rzyk Praciaków, odjazd do Andrychowa o godz: 1317, 1434.

Środa 27.03.2019 – Krokusy

  Wyjazd autobusem z pętli autobusowej na osiedlu w Andrychowie o godzinie 735 do Rzyk Jagódek.                    Z przystanku drogą koło Zielińskiego do szlaku czerwonego, i  dalej  zejście do Targoszowa. Koło sklepu przerwa na posiłek. Dalej  idziemy czerwonym  szlakiem rowerowym, dochodzimy do turystycznego szlaku czerwonego, którym podążamy do Schroniska Leskowiec. Zejście do wyboru; szlakiem czarnym lub nad domkami  oraz serduszkowym. Odjazd do Andrychowa z Rzyk Jagódek o godz: 1223, 1322, 1453.

 

Tel. kontaktowy: 510 238 243   Kobielus Józef

Koszty przejazdu uczestnik pokrywa sam.

Ps. Ze względu na częste zmiany rozkładów jazdy autobusów proszę o ich indywidualne śledzenie.

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja