Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Miesięczne archiwum: luty 2018

Wykład 15.02.2018 r.  Wścieklizna.

       Już po raz siódmy dla słuchaczy UTW w Andrychowie wykład głosił dr hab. Przemysław Płonka, tym razem z zakresu nauk biologicznych. Poprzedni w pierwszym semestrze dotyczył lingwistyki czyli nazw i ich tajemnic. Zainteresowania naukowe dr Przemysława Mieszka Płonki są imponujące, dotyczą między innymi biofizyki, biochemii, biotechnologii molekularnej, genetyki, poezji, literatury, a ponieważ jest Andrychowianinem, również historii naszego regionu. Pracuje w Zakładzie Biofizyki na Wydziale Biochemii Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem 82 publikacji naukowych. Temat wykładu brzmi krótko, natomiast dr Przemysław Płonka omówił go bardzo szeroko w różnych aspektach.

wykładowca p.

Czytaj więcej

Zaproszenie na Walne Zebranie

                                            

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

„Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”

   W dniu 1 marca 2018 roku  godz. 17.00 w  Klubie ASM ul. Lenartowicza 7

 

PORZĄDEK OBRAD     

1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Przewodniczacego i Sekretarza Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

5. Przedstawienie przez Przewodniczacego Komisji protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał                    i Wniosków o ważności Walnego Zebrania.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia            za 2017 r.

a) dyskusja.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z działalności Stowarzyszenia wraz z wnioskiem          w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarzadu

a) dyskusja.

9.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2017 r.,

b) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.,

c) udzielenia absolutorium dla Zarządu.

10.Przedstawienie przez Zarząd projektu budżetu i projektu planu działania Stowarzyszenia na 2018 r.

a) dyskusja

b) podjęcie uchwał.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie zebrania

 

Zgodnie z §18  i  §19 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku obecności na Walnym Zebraniu mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, przyjmując za wymagane quorum ilość członków obecnych na Walnym Zebraniu. Drugi termin Walnego Zebrania ustala się  na dzień  1 marca 2018 r. o godz. 17.15.

Wyjazd do Słowacji

Wyjazd do Słowacji – Świątynia Lodowa na Hrebenioku w dniu  18.02.2018 r.

Wyjazd z Andrychowa – Hala Sportowa o godz. 6,30,  przy stacji BP ul. Krakowska o godz. 6,35.

Proszę o zabranie dowodów osobistych,  jak również legitymacji emeryckich.

Na bilety wstępu należy zabrać 12,5 €

(w dni świąteczne podniesiono cenę przejazdu kolejką na Hrebeniok z 8 € na 10,5 €  + Muzeum Ski – 2 €).

Przewidywana prognoza pogody:  max.   -7°C , 35 % słońca. Pokrywa śniegu – 50 cm.

Plan wycieczek – marzec 2018 r.

Plan wycieczek Turystyczno Rekreacyjnych Turystów Indywidualnych

Stowarzyszenia „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”

Marzec 2018 r.

 

Środa 07.03.2018 – Potrójna

 Wyjazd z Andrychowa z dworca autobusowego o godzinie 845 autobusem do Rzyk Praciaków. Z przystanku przejście drogą i w prawo przez mostek dalej szlakiem  „Białych Słońc” do drogi dojazdowej do kapliczki nad Bolęciną, skręcamy w prawo. Tą drogą dochodzimy do szlaku czarnego, który prowadzi koło kapliczki i Gołębiówki do Chatki na Potrójnej u Mikołajków. Odpoczynek i posiłek. Powrót trasą „ Białych Słońc”. Odjazd do Andrychowa o godzinie : 1249, 1446, 1546.

 

Środa 14.03.2018 – Warownia nad Traktem.

 Wyjazd z Andrychowa z dworca autobusowego o godzinie 800, do Targanic Nowa Wieś. Z przystanku przejście szlakiem czarnym, potem w lewo na Warownię nad Traktem. Przerwa i odpoczynek. Dalszy kierunek wycieczki czarnym i czerwonym i w lewo na Potrójną. Odpoczynek i posiłek. Powrót trasą „Białych Słońc”. Odjazd do Andrychowa o godz: 1249, 1446, 1546 .

 

Środa 21.03.2018 – Elektrownia Żar Porąbka – Góra Matyska.

 Wyjazd z Andrychowa dworzec autobusowy o godzinie 800, hala sportowa ul. 1 Maja o godz: 805 wynajętym autobusem (Turysta Wadowice) do Porąbki. O godz. 9 00 zwiedzanie Elektrowni Żar (około 1,5 godziny). Po zwiedzaniu o godzinie 1100 jedziemy w stronę Wieprz-Radziechowy gdzie znajduje się góra Matyska. Zwiedzanie kontrowersyjnej Drogi Krzyżowej. Powrót do Andrychowa na godzinę 1700. Koszt wycieczki autobus + bilet wstępu do elektrowni około 35 zł.

 

Środa 28.03.2018 – Krokusy – Targoszów

Wyjazd z Andrychowa z pętli autobusowej o godzinie 7 45 do Rzyk Jagódek. Z przystanku przejście drogą koło Zielińskiego do szlaku czerwonego i dalej zejście do Targoszowa. Koło sklepu przerwa na posiłek. Dalej idziemy czerwonym szlakiem rowerowym, którym dochodzimy do turystycznego szlaku czerwonego, skręcamy w prawo i dochodzimy do Schroniska Leskowiec. Odpoczynek. Zejście duktem nad domkami do Rzyk Jagódek.  Odjazd do Andrychowa o godz: 13 00,14 35,15 35.

 

Telefon kontaktowy: 510-238-243 Kobielus Józef

Koszty przejazdu i wstępu uczestnik wycieczki pokrywa we własnym zakresie.

Wykład: Wpływ zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie. Oszczędzanie energii w domu-bez dużych nakładów finansowych.

W dniu 01.02.2018 r. odbył się wykład mgr Pauliny Mrzygłód, która pracuje na stanowisku EKO-doradcy              w Wydziale Ochrony Środowiska UMiG w Andrychowie. Zadaniem EKO-doradcy, jest wspieranie wdrażania Programu ochrony powietrza na poziomie gminy oraz promowanie działań w zakresie oszczędzania energii.

wykładowca

Mieszka w Targanicach, jest absolwentką Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej–Curie w Andrychowie. Ukończyła studia II stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz studia podyplomowe w zakresie ochrony powietrza i energii na AGH w Krakowie dedykowane dla 55 podmiotów w ramach programu LIFE współfinansowanego przez Unię Europejską – Małopolska w zdrowej atmosferze. Rozpoczynając wykład mgr inż. Paulina Mrzygłód podkreśliła, że walka o czyste powietrze jest bardzo ważna, bowiem zanieczyszczenie środowiska ma duży wpływ na nasze zdrowie, szczególnie zaś na zdrowie naszych dzieci, kobiet w ciąży oraz seniorów.

Czytaj więcej

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja