Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Miesięczne archiwum: styczeń 2017

Wyjazd do Chochołowa

Wyjazd na baseny termalne do Chochołowa odbędzie się w poniedziałek 6.02.2017 r. o godz. 8 00 z parkingu przy Hali Sportowej, o godz. 8 05 z zatoki przystankowej przy ul. Krakowskiej obok stacji BP.

Planowany powrót do Andrychowa: godz. 18 00.

Posiedzenie Rady Programowo-Naukowej

      W dniu 27 stycznia odbyło się posiedzenie  Rady Programowo-Naukowej Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”,  na którym Zarząd UTW przedstawił programu zajęć na II semestr 2017 roku.

Omówione zostały kryteria doboru tematów wykładów i zajęć warsztatowych. Zarząd przedstawił złożone wnioski o dofinansowanie naszych działań oraz propozycje uchwał na najbliższe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

WALNE ZEBRANIE

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

„Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”

W dniu 9 lutego 2017 roku o godz.16.00 w Klubie ASM, ul. Lenartowicza 7

PORZĄDEK OBRAD     

 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji protokołu Komisji Mandatowo Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków o ważności Walnego Zebrania.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 r.    a) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu wraz  z wnioskiem w sprawie  absolutorium dla Zarządu.                                                                                                                                      a) dyskusja.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r.                                a) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, b) dyskusja, c)   podjęcie uchwał.
 9. Przedstawienie przez Zarząd projektu budżetu i planu działania na 2017 r.                                                       a)  dyskusja,   b)   podjęcie uchwał.
 10. Przedstawienie zmian w statucie.                                                                                                                     a) dyskusja, b) podjęcie uchwały.
 11. Powołanie Pełnomocników Stowarzyszenia.                                                                                                     a)  dyskusja,  b)  podjęcie uchwał.
 12. Wniosek Zarządu o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia koleżance Krystynie Korbut-Płonce.                                                                                                                                                       a)  dyskusja,  b) podjęcie uchwały.
 13. Wybór Samorządu Słuchaczy.                                                                                                                           a) sprawozdanie Samorządu Słuchaczy z działalności  w I kadencji,                                                                 b) zgłaszanie kandydatów na II kadencję, głosowanie,                                                                                       c)  podjęcie uchwały,
 14. Propozycja Zarządu o przystąpienie do Krakowskiego Forum Organizacji  Społecznych w Krakowie.            a) dyskusja, b) podjęcie uchwały
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie zebrania.

 

 

Zgodnie z §18  i  §19 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia,  w przypadku obecności na Walnym    Zebraniu mniej niż 50% uprawnionych do głosowania,  Zarząd zwołuje Walne  Zebranie Członków w drugim terminie, przyjmując za wymagane quorum ilość członków obecnych na Walnym Zebraniu. Drugi termin Walnego Zebrania ustala się  na dzień  09 lutego 2016 r. godz. 16.15.

Wykład „Zdrowy senior-profilaktyka –fitoterapia”

Wykład  „Zdrowy senior-profilaktyka –fitoterapia” poświęcony był głównie profilaktyce zdrowotnej  opartej na  ziołolecznictwie. Przeprowadził go lek. med. Krzysztof Błecha, internista, specjalista rehabilitacji medycznej         z Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki, który gościł w naszym UTW już po raz drugi.

wykładowca 1    zdrowy senior

Czytaj więcej

Plan wycieczek (II 2017)

Plan wycieczek Turystów Indywidualnych

Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”

 Luty 2017r.

 Środa 01.02.2017-Sadyba

 Wyjazd z Andrychowa Podkowa 8:45 autobusem MZK do Rzyk Jagódek. Z przystanku przejście szlakiem czarnym i następnie przejście szlakiem czerwonym koło „Źródła Konrada” i do Chatki „Sadyba”. I dalej przejście na szlak żółty i powrót do Schroniska „Leskowiec”. Odpoczynek i posiłek. Powrót trasą nad stokiem narciarskim   i dalej duktem leśnym nad domkami. Odjazd godzina; 13:10,14:50,15:45.

Środa 08.02.2017-Wzgórze Miłosierdzia

 Wyjazd z Andrychowa (Podkowa) 8:50 autobusem MZK do Zagórnika do przystanku Paskówka. Z przystanku przejście trasą Drogi Krzyżowej na Wzgórze Miłosierdzia w Zagórniku. Następnie dojście duktem leśnym do ulicy Skornica i Solakiewicza, którymi dochodzimy do „Łupków Wierzowskich” na rzecze Wieprzówce. Odpoczynek      i posiłek. Powrót do Andrychowa autobusem MZK; 12:15,13:25,14:45 lub pieszo przez Pańską Górę.

Środa 15.02.2017-Jaskinia Komonieckiego

 Wyjazd z Andrychowa (Podkowa) 8:15 autobusem MZK do Rzyk Praciaków. Z przystanku przejście szlakiem żółtym do czerwonego. Dalej czerwonym w prawo dochodzimy do zielonego szlaku na Targoszów. Tym szlakiem idziemy koło „Zimnej Wody” dalej do Jaskini Komonieckiego. Odpoczynek, posiłek i sesja zdjęciowa. Powrót tą samą trasą do szlaku żółtego lub przez Łamaną Skałę przez stok narciarski do Rzyk Praciaków. Odjazd do Andrychowa; 13:10,14:50:16:15.

Środa 22.02.2017-Bukowiec/Trzonka

Wyjazd z Andrychowa (Podkowa) 7:57 autobusem MZK do Kęt. Z Kęt o godzinie 9:00 do Kozubnika. Wysiadamy w Porąbce Bukowiec. Z przystanku ulicą Beskidzką idziemy Drogą Krzyżową na Trzonkę.                W schronisku odpoczynek i posiłek. Zejście do Brzezinki Górnej. Odjazd busem „Janiso” do Andrychowa.

 Numer kontaktowy 510-238-243

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja