Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Wykłady

PROGRAM ZAJĘĆ – I semestr 2023/2024 r.

PROGRAM  ZAJĘĆ

STOWARZYSZENIE  „UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU  W  ANDRYCHOWIE”

I semestr 2023/2024 r.          

 

DATA

 

TEMAT

 

WYKŁADOWCA

5.10.2023

godz.16.00

(czwartek)

INAUGURACJA

Wykład – “O myśleniu w czasach bezmyślności”

Występ zespołu muzycznego

prof. dr hab. Tadeusz Gadacz

18.10.2023

godz. 16.00

(środa)

Bo oczy mamy na całe życie”                                   Problemy ze wzrokiem  po 50 roku życia

dr nauk med. Piotr Oleksy

03.11.2023

godz.16.00

(piątek)

O poezji polskiej i perskiej,  czyli dwugłos               Polki – Iranistki i Irańczyka w Polsce”

mgr Anna Rychter

mgr Jadwiga Janus

Michał Rezazadech

16.11.2023

godz.16.00

(czwartek)

Lekcje długowieczności”

dr Wanda Matras-Mastalerz

23.11.2023

godz.16.00

(czwartek)

Talerze, traktory i zetti spektrum – opowieści

o Aleksandrze Fredro”

Hrabia Maciej Szeptycki

28.11.2023

godz.16.00

(wtorek)

Spotkanie integracyjne w MDK

07.12.2023

godz.16.00

(czwartek)

 “Męczybuła”, “Trusia Ambit” i “Cicha puk”-

o J. Matejce i jego misji, romantycznego wizjonera dziejów Polski w obrazach.

 

mgr Krystyna Korbut-Płonka

14.12.2023

godz.16.00

(czwartek)

Indonezja – kraj 17 tys. wysp siedmiuset języków             i siedmiu religii”

 

mgr Jadwiga Janus

11.01.2024

godz.16.00

(czwartek)

         “Diamenty ciemnego nieba – plejady”           

mgr Janusz Ślesak

25.01.2024

godz. 16.00

(czwartek)

Chemia na talerzu”

prof. dr hab. Katarzyna   Hąc – Wydro

30.01.2024

godz.16.00

(wtorek)

Spotkanie integracyjne w MDK

 

WYKŁAD INAUGURACYJNY - Miejski Dom Kultury w Andrychowie

SPOTKANIA INTEGRACYJNE - Miejski Dom Kultury w Andrychowie

                          WYKŁADY CYKLICZNE - Klub Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Lenartowicza 7

Kontakt: tel. 605 434 520                                                                                                                                                                                           

e-mail:    utw.andrychow@gmail.com                                                                                                                                                                            Strona internetowa:  www.utw.andrychow.eu

nr konta: 96 8110 0000 2001 0040 3898 0001

Biblioteka: czynna w czwartki  przed wykładami  godz. 15.30 prowadzą – Ewa Talar

i Agnieszka Kozerska

 

WARSZTATY  TEMATYCZNE:

 

 Warsztaty malarskie -  prowadzi mgr Jerzy Kozak.

7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 2.12, 16.12.2023; 13.01, 27.01.2024 r.

w Klubie ASM ul. Lenartowicza 7   –       sobota: godz. 9.00 – 14.00

Spotkania z poezją  –  prowadzi  mgr Krystyna Korbut-Płonka.

                 26.01.2024 r. w Klubie ASM, ul. Lenartowicza 7    –    piątek:  godz. 16.30

 

10.11.2023 r. – “Marzenia i czyny – wreszcie Niepodległa w poezji polskiej” dwugłos -WDK Zagórnik.

 

 

Warsztaty wokalne – prowadzi kol. Teresa Młocek.                                                                                                                                    

w Klubie  ASM, ul. Lenartowicza 7        –    poniedziałek:  godz. 17.00

Warsztaty rękodzieła – kwiaty, hafty, druty  prowadzi Agnieszka Kozerska, zaczynamy 25.10.2023r.                          

w Klubie  ASM, ul. Lenartowicza 7        –    środa: godz. 16.00

 

Mobilny Cyfrowy klub Seniora - prowadzi Magdalena Kubalka-Pluta, zaczynamy 10.10. 2023 r. godz. 14.00.

 

ZAJĘCIA RUCHOWE:

Sekcja rowerowa

 

Poniedziałek       Plac Mickiewicza  – godz. 10.00   start 9.10.2023 r.                                                                                  

prowadzą  Dionizy Szczygielski tel. 602 799 433 i Jerzy Pytlewski tel. 604 151 42

 

 

Ćwiczenia w Klubie Fitness Be-fit - Andrychów, ul. Słowackiego 4a (Stary Tartak)

 

Poniedziałek       gimnastyka 50+   – koordynator Mieczysława Prus – tel. 697 762 156

                               joga -                     – koordynator Ewa Talar – tel. 506 145 123                      

Wtorek                pilates –                 – koordynator Wanda Olearczyk – tel. 602 625 751

Środa                  gimnastyka 50+   – koordynator Jadwiga Moskwik -tel. 503 821 183

Czwartek             zdrowe plecy        - koordynator Jadwiga Gwoździewicz – tel. 506 271 496

Piątek                  gimnastyka 50+    – koordynator Stanisława Pomietło – tel. 500 362 709

 

 

Basen kryty w Andrychowie

 

czwartek           aerobik                   – koordynator Kazimiera Kurek tel.  668 030 480

od godz. 7.15 do 11.40  zaczynamy  5.10.2023 r. 

WYCIECZKI:

 

Cotygodniowe (środa) wycieczki w nasze górki - prowadzi  kolega Józef Kobielus tel. 510 238 243

Wycieczka do Warszawy – 11 – 13 – 10 2023 r.

Wycieczka do Suchej Beskidzkiej – 21.10.2023 r. (Projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe).

Wyjazdy do basenów termalnych - każdy drugi wtorek miesiąca, zaczynamy  14 listopada                                                           

informacje na stronie internetowej ,  koordynator Elżbieta Woźniak tel. 793 753 055

 

WYDARZENIA KULTURALNE:

 

Planowane wyjazdy do teatru i kina (szczegóły w późniejszym terminie)

 

Planowane - wyjazdy do Obserwatorium Astronomicznego w Szkole Podstawowej w Sułkowicach-Bolęcinie, na wieczorne oglądanie nieba. Organizator Barbara Lachendro-Kruczała, szczegóły na bieżąco.

 

UWAGA:

 

Wyjazdy i wycieczki do instytucji kultury ogłaszane są na stronie internetowej Stowarzyszenia, w programach na semestry oraz w dniu wykładów. W wyjazdach mogą uczestniczyć również oprócz słuchaczy osoby towarzyszące, jeżeli istnieją wolne miejsca. Koszty wycieczek dzielą się na koszty stałe tj. przejazd, opłaty parkingowe   i przewodnickie oraz zmienne tj. bilety wstępu, wyżywienie oraz ewentualne noclegi. Koszty stałe w przypadku rezygnacji nie podlegają zwrotowi. Również rezygnacja zgłoszenia 2 tygodnie przed wyjazdem powoduje, że nie będą zwracane także koszty zmienne, chyba, że w jednym i drugim przypadku uczestnik znajdzie osobę na swoje miejsce.

Wykład – “Zadania i wyzwania systemu opieki zdrowotnej nakierowanego na grupę III wieku” -przedstawił prawnik Łukasz Bartkowicz.

W dniu 13 kwietnia 2023 roku naszym prelegentem był Pan magister Łukasz Bartkowicz, dyrektor naczelny Miejskiego Centrum dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie. Tematem, który bardzo zainteresował słuchaczy jest innowacyjna forma rehabilitacji w Centrum prowadzonym przez dyrektora Bartkowicza. Oferta ta wyróżnia omawianą Placówkę spośród innych konkurencyjnych jednostek służby zdrowia. Jej nadrzędnym celem jest świadczenie usług na wysokim medycznym i specjalistycznym poziomie. Zapewnia ona pacjentom, osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki leczenia, pobytu i pracy. Główne wartości cenione w organizacji określa jej misja ,,Naszym Pacjentom oferujemy ciepło rąk i serc oraz otwartość umysłów”. Myśl ta jest udziałem wszystkich pracowników, którzy poprzez swoje działania identyfikują się z nią. Nasz Gość przypomniał nam-seniorom, że według ustawodawstwa Polskiego jesteśmy grupą osób uprzywilejowanych w systemie opieki zdrowotnej, o czym mówi między innymi Konstytucja RP, Ustawa o Osobach Starszych. Poruszane podczas spotkania tematy dotyczyły systemu opieki zdrowotnej i wyzwań nakierowanych na osoby w wieku senioralnym. Prelegent przedstawił również spektrum rehabilitacji w Polsce, jej zakres i formy, a także możliwości korzystania z usług sanatoryjnych i porad ponad lekarskich. W podsumowaniu nasz Gość przypomniał o bieżącej ofercie publicznej opieki zdrowotnej, która jak wiemy nie napawa nas optymizmem i wymaga reformy. Jednak fakty demograficzne mówiące o starzejącym się społeczeństwie, niestety nie pozwolą na zwiększenie dostępności do medycznych usług publicznych. Zmiany będą szły raczej     w kierunku zdrowotnej opieki domowej i rehabilitacji w przychodniach dziennych monitorowanych zdalnie, przez wykorzystanie specjalistycznych urządzeń. Dużą rolę będzie musiała odgrywać promocja i profilaktyka zdrowia. Będą to zadania skierowane do włodarzy Miast  i Gmin. To te podmioty będą realizowały zadania związane z aktywizowaniem seniorów do korzystania z Uniwersytetów Trzeciego Wieku, gdzie emeryci poprzez aktywność fizyczną, twórczą   i kontakty społeczne będą mogli utrzymywać i podnosić swoją kondycję życiową.

Tekst; Barbara G-B

2 1 3 4 5 6

Nasze tradycje. wykład Czesława Wojewodzic

W dniu 16 marca 2023 roku, po raz pierwszy gościła u nas Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, Pani Czesława Wojewodzic, znana ze swej działalności nie tylko w naszej społeczności lokalnej, ale w wielu miastach i wioskach naszego kraju. Wykład Pani Prezes wzbudził duże zainteresowanie. Przywitała nas bardzo radośnie i włączyła do współpracy między innymi poprzez anegdoty oraz fragmenty pieśni. Krótko przedstawiła historię Stowarzyszenia, a jest się czym pochwalić gdyż działa ono prężnie od 2000 roku. Nasz Gość, wraz z członkiniami Stowarzyszenia współtworzy rzeczywistość opartą na tradycjach, które jak mówi są wielką wartością        i naszym dziedzictwem Narodowym. Zwróciła uwagę na atuty tradycji, która daje siłę      i dobro, niesie radość, nie sprawia przykrości, daje mocne korzenie młodemu pokoleniu    i powinna być przekazywana tak jak dawniej przez rodziców, dziadków a nawet pradziadków. Wiele nowej wiedzy o tradycjach świątecznych oraz symbolach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Matki Bożej Zielnej,      a także Dożynek nabyliśmy tego popołudnia. Mieliśmy okazję obejrzeć slajdy                  z projektów realizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz podziwiać ich wyroby rękodzielnicze. Słowa cytowane przez Panią Czesławę między innymi: ,,Każda dobra dusza jest jak świeca, która się sama spala, a innym przyświeca” czy ”Samotność jest tam gdzie nie ma nadziei” albo „Na dożynkach ludzie dzielą się chlebem dobrocią i miłością” i ”Nadziejo, choć zwodnicza czym bez ciebie byłby nasz los” pozostaną na długo            w pamięci. Zapewne w wielu z nas po spotkaniu z naszym Gościem pozostanie refleksja  w rodzaju Ocalmy od zapomnienia nasze tradycje, szanujmy, pielęgnujmy i kultywujmy je!

Tekst; Barbara G-B

1215141381217161011IMG_20230316_170738 (1)

“Obyczajowy rodowód naszego regionu” – mgr Zbigniew Jurczak

 

  W czwartek 2 marca 2023 r. mieliśmy przyjemność gościć mgr Pana Zbigniewa Jurczaka. Nasz Gość to wadowiczanin, regionalista, wychowanek harcerstwa. Od czasów liceum był animatorem życia artystycznego i kulturalnego. Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest artystą działającym interdyscyplinarnie:  muzyk, artysta malarz, publicysta. Był między innymi założycielem Klubu Pracy Twórczej  “Beskidnicy”, Towarzystwa Ziemi Wadowickiej, Galerii Sztuki Współczesnej BWA. Współorganizator Klubu “ Garsoniera”,regionalnej Solidarności, Muzeum  Harcerstwa Wadowic oraz Muzeum Emila Zegadłowicza.

           Pan Zbigniew opowiedział  nam  wiele ciekawych historii o rodowodzie  obyczajowym naszego regionu, dawnych mieszkańcach żyjących w naszej i pobliskich okolicach. Opowieści okraszał  intrygującymi ciekawostkami. Różnice obyczajowe pokazał z wieloletniej, a nawet  z wielowiekowej perspektywy. Zwrócił nam uwagę na dawne rozśpiewanie w sferze obyczajowej i zaprezentował dawne  pieśni ludowe, które  śpiewaliśmy wraz z panami Zbigniewem i Tadeuszem, akompaniującymi nam na gitarze i  akordeonie.  Choć dawno zapomniane, pieśni te nieraz słyszeliśmy z ust  naszych rodziców i dziadków, zostały odświeżone dzięki naszym Gościom. Po spotkaniu mogliśmy nabyć książki  Pana Z. Jurczaka.     

 

Tekst; Barbara G-B 

 

93a104567118

 

“Pireneje- piękne i dzikie z dreszczykiem”-mgr Stanisław Ramian

Dzisiaj p.Ramian zabrał nas w swoistą wędrówkę po trasach Pirenejów. Od najwyższego szczytu Andory, Comapedrosa, przez cyrk Gavarnie i potem przez Wrota Rolanda „przeszliśmy z Pirenejów francuskich na stronę hiszpańską. Dalej ze schroniska Goriz eksponowaną drogą wspinaliśmy się na trzytysięcznik Monte Perdido skąd roztaczał się przepiękny widok. Ukoronowanie górskich wędrówek było wejście na najwyższy szczyt Pirenejów Pico Aneto o wysokości 3404 m npm. Największe wrażenie na słuchaczach zrobiło przejście przez Most Mahometa, skalną grań w pełnej ekspozycji ponad 300 metrowej po obydwu stronach. W naszej „podróży” na wygodnych krzesłach odwiedziliśmy sanktuarium w Lurd i na koniec udaliśmy się na spacer szlakiem Gaudiego w Barcelonie. Mogliśmy zapoznać się z historią i postępem budowy Świątyni Pokutnej Świętej Rodziny znanej jako Sagrada Familia. Odwiedziliśmy również popularny Park Guel z najdłuższą ławeczką na świecie liczącą sobie 110 m długości. Na koniec mogliśmy zobaczyć z okien samolotu szczyt Mont Blanc.

Tekst; mgr Stanisław Ramian

15 1 2 16 4 17 3 6 dav sdr dav dav dav sdr burst

 

Cookies

Nasza strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies (zapisanie ich w urządzeniu służącym Ci do przeglądania internetu, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityka strony dotyczacą cookies - kliknij - zobacz:

Rok 2012 – naszym rokiem!

Archiwum

Administracja